Rolstoeltoegankelijke draaimolens in Lousbergpark en Rabotpark

Ook op andere plaatsen maakt de Stad werk van inclusieve speelinfrastructuur, zoals in het Koningin Astridpark en het Groene Valleipark.

In het Lousbergpark en in het Rabotpark heeft de Stad Gent 2 rolstoeltoegankelijke draaimolens geplaatst. Ook op andere plaatsen maakt de Stad werk van inclusieve speelinfrastructuur.

Kinderen met en zonder beperking kunnen voortaan samen spelen op nieuwe draaimolens in het Rabotpark (ten zuiden van het justitiepaleis) en het Lousbergpark (naast het buurthuis). De toestellen zijn met een rubberen vloer ingewerkt in de bodem, en rechtstreeks toegankelijk vanop de betonnen wandelpaden. Ook in het Koningin Astridpark komt er binnenkort een inclusief speeltoestel. In het voorjaar van 2021 is er bovendien een inclusieve speelzone gepland in het Groene Valleipark, en in 2022 krijgt de Blaarmeersen een grote, inclusieve speeltuin.

In een toegankelijke stad voelt iedereen zich welkom. Kinderen met een beperking moeten zelfstandig en samen met andere kinderen kunnen spelen. ‘Spelen is een bezigheid die men niet ernstig genoeg kan nemen’, liet ontdekkingsreiziger Jacques-Yves Cousteau optekenen. En gelijk heeft hij.

Astrid De Bruycker , schepen van Gelijke Kansen en Openbaar Groen
 

Dit type draaimolen is toegankelijk voor iedereen.

Op weg naar een toegankelijk Gent

Inclusief spelen is een expliciet aandachtspunt bij elke ontwerpfase van nieuwe groenzones en speelinfrastructuur door de Stad Gent. In september 2019 organiseerde de toegankelijkheidsambtenaar een vorming voor landschapsarchitecten om dat mogelijk te maken.

De verhoogde aandacht voor spelen op maat van elk kind vloeit voort uit het actieplan ‘Op weg naar een toegankelijk Gent’, dat de prioriteiten op vlak van toegankelijkheid voor 2020 en 2021 bundelt. Met het bijhorende charter engageert het stadsbestuur zich om te werken aan een stad waar iedereen gelijkwaardig en zelfstandig toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie.