header Buitenspeeldag 2023

Buitenspeeldag 2023

Op woensdag 19 april 2023 is het Buitenspeeldag. Zelf een activiteit organiseren in Gent? Dien je aanvraag in tot 31 januari 2023.

Speel je mee?

De Buitenspeeldag is dé dag waarop we het belang van buiten spelen, bewegen en sporten nog eens extra in de kijker zetten en stimuleren. Dit doen we met tal van speelprikkels en activiteiten in de onmiddellijke woonomgeving van kinderen, tieners en jongeren.

We willen graag dat jullie zelf activiteiten organiseren. Om dat mogelijk te maken, hebben we een subsidie voorzien.

Doe jij mee?

Zorg jij mee voor een geslaagde editie van de Buitenspeeldag? 

Tot en met 31 januari 2023 kan je een online aanvraag indienen om kans te maken op financiële ondersteuning (een subsidie van maximum 1.000 euro). Zie de link hierboven om je aanvraag in te dienen.

Wat hebben wij je te bieden?

Wat verwachten we van jou?

 1. je dient in vanuit een niet-commerciële vereniging, organisatie of als persoon die verblijft in Gent.
 2. je activiteit voldoet aan de volgende criteria:
  1. je activiteit spoort kinderen aan om zelf actief buiten te komen, te spelen, te sporten en vindt plaats op de jaarlijkse Buitenspeeldag
  2. Je activiteit maakt geen deel uit van je reguliere werking, je verzint iets nieuws of herdenkt iets bestaands in het teken van de Buitenspeeldag
  3. Je activiteit is gratis en vrij toegankelijk voor alle kinderen en jongeren
  4. Je activiteit vindt plaats in de publieke of publiek toegankelijke buitenruimte in Gent (je moet uiteraard wel steeds in orde zijn met aanvraag inname openbaar domein indien nodig) en is goed zichtbaar
  5. Er is een volledig verbod op het gebruik van wegwerpmateriaal ingeval je drankjes voorziet
 3. Je activiteit vindt plaats op woensdagnamiddag 19 april 2023
 4. Je voert zelf actief promotie om je activiteit bekend te maken en vermeldt daarbij steeds de steun van Stad Gent. We voorzien ondersteuning in de vorm van affiches en vermelding op de website.
 5. De inhoudelijke en financiële verantwoording wordt bezorgd aan de Jeugddienst ten laatste 14 dagen na afloop van de Buitenspeeldag.  De inhoud van de verantwoording is bepaald per subsidiecategorie en wordt verduidelijkt in het geval dat de subsidie toegekend wordt. Er wordt een formulier voorzien.

Interesse?

Een aanvraag indienen gebeurt via het daartoe voorziene aanvraagformulier op deze webpagina van de website van Stad Gent. De uiterlijke indiendatum is 31/01/2023. Je ontvangt schriftelijk een ontvangstmelding.

Na ontvangst bekijken we of je aanvraag voldoet aan de voorwaarden en of ze volledig is. Indien nodig contacteren we je om verdere informatie op te vragen.

Enkel volledige aanvragen die voldoen aan de voorwaarden komen in aanmerking. Deze worden doorgestuurd aan de jury van de Buitenspeeldag.

De jury beoordeelt de aanvragen aan de hand van volgende criteria:

1) Algemene criteria

(a) De activiteit spoort kinderen aan om zelf actief buiten te komen, te spelen en te sporten

(b) De activiteit maakt geen deel uit van de reguliere werking van de aanvrager

(c) Er is een realistische en gedetailleerde kostenraming ingediend, waarin er duidelijk vermeld wordt voor welke kosten een tussenkomst gevraagd wordt. Uitgaven die niet duidelijk gerelateerd zijn aan de voorgestelde activiteit of die met catering te maken hebben worden niet in rekening gebracht bij de beoordeling en de bepaling van het subsidiebedrag

2) Aanvullende criteria van toepassing op de subsidie van 500 euro

(a) De aanvrager organiseert een divers aanbod (bvb meerdere activiteiten gebundeld) en/of voor een diverse doelgroep (bvb gericht op kinderen van 6 tot 12 en kinderen van 13 tot 18).

3) Aanvullende criteria van toepassing op de subsidie van 1000 euro (bovenop punt 1) en 2))

(a) Er is een samenwerking met minstens één andere lokale organisatie.

(b) De activiteit beoogt een gezamenlijk bereik van minstens 200 kinderen

Ten laatste op 11 maart verneem je van ons of je voorstel weerhouden werd en welke middelen we in geval van toekenning voorzien.

 

Heb je nog vragen?

Contacteer ons op buitenspeeldag@stad.gent of via het algemeen nummer van de Jeugddienst 09 269 81 10.

FAQ