Speelstraten

Een speelstraat is een straat die gedurende een bepaalde periode volledig voorbehouden is voor spelende kinderen en de buurtbewoners.

Procedure extra speelstraat

Beschrijving

Een speelstraat is een straat die gedurende een bepaalde periode volledig voorbehouden is voor spelende kinderen en de buurtbewoners. Ideaal dus voor wie wil hinkelen, badmintonnen, rolschaatsen of kletsen met de buren.

De speelstraten zijn er voor de lokale buurtbewoners. De speelstraten zijn geen opvang.

Aanvraag

Minimum 3 bewoners van de straat vragen de inrichting van een speelstraat aan via het online aanvraagformulier op de website van de Stad Gent. Zij verklaren zich hiermee meter of peter van de speelstraat.

De aanvraagperiode voor 2020 is afgesloten. Een speelstraat aanvragen voor deze zomer of september kan jammer genoeg niet meer.

Voorwaarden

Om een speelstraat te worden moet u aan volgende voorwaarden voldoen.

 • De straat moet een woonstraat zijn.
 • Er is een snelheidsbeperking van 50 km/u.
 • Er is geen belangrijk doorgaand verkeer.
 • Er mag geen openbaar vervoer door de straat rijden.
 • De omliggende straten moeten bereikbaar blijven.
 • 67 % van de bewoners moet zich akkoord verklaren met het inrichten van een speelstraat.
 • Er zijn minimum 3 buurtbewoners die verantwoordelijk willen zijn (peters/meters van de speelstraten). Zij zijn het aanspreekpunt voor de stad en voor de bewoners van de straat.
 • Je diende voor deze periode geen aanvraag in voor het organiseren van een speelstraat binnen het reguliere procedure

Wanneer

 • Een extra speelstraat kan aangevraagd worden voor maximum vijf aaneensluitende weekends in juli, augustus en/of september.

Onderzoek

 • Het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent onderzoekt alle aanvragen en geeft een verkeerstechnisch advies.
 • De aanvragers die niet voldoen aan de voorwaarden worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
 • De aanvragers die wel voldoen aan de voorwaarden worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
 • Na de beslissing kunnen de aanvragers beginnen met de bewonersenquête (het behalen van een 2/3de meerderheid akkoord in je straat). Je krijgt hiervoor briefjes opgestuurd om te verdelen bij de buren. Aan de hand van deze briefjes kunnen je buren laten weten of ze al dan niet akkoord zijn met het organiseren van een speelstraat. Je krijgt ook de mogelijkheid om handtekeningen te verzamelen op een handtekeningenblad. Er moet minstens 2/3de van de bewoners akkoord zijn. In uitzonderlijke gevallen kan de speelstraat doorgaan met een gewone meerderheid, neem hiervoor contact op met de jeugddienst.

Praktische afspraken

 • De speelstraat wordt volledig afgesloten met hekkens en een verkeersbord C3 (verboden te rijden) en onderbord: 'speelstraat tussen 14 en 20 uur'.
 • Doorgaand verkeer is niet toegelaten. Fietsers en bestuurders van auto's en andere motorvoertuigen, die in de speelstraat wonen of er een garage hebben, mogen er wel rijden, op voorwaarde dat ze dat stapvoets doen. Hulp- en ordediensten mogen er ook door.
 • In een speelstraat moeten alle andere weggebruikers voorrang verlenen aan voetgangers, skaters en spelende kinderen.
 • Bewoners mogen parkeren in de speelstraat, al is het voor de kinderen natuurlijk leuker als ze wat meer ruimte krijgen.
 • Wanneer de speelstraat door omstandigheden niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld omdat het regent, kan beslist worden de straat die dag niet af te sluiten.
 • De speelstraat is geen extra kinderopvang. Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor hun kinderen.

Bedrag

Gratis.