Speelstraten

De aanvragen voor een speelstraat zijn afgesloten. In december kan u hier (opnieuw) een speelstraat aanvragen voor 2020.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Een speelstraat is een straat die gedurende een bepaalde periode volledig voorbehouden is voor spelende kinderen en de buurtbewoners. Ideaal dus voor wie wil hinkelen, badmintonnen, rolschaatsen of kletsen met de buren.

De speelstraten zijn er voor de lokale buurtbewoners. De speelstraten zijn geen opvang.

Voorwaarden

Om een speelstraat te worden moet u aan volgende voorwaarden voldoen.

 • De straat moet een woonstraat zijn.
 • Er is een snelheidsbeperking van 50 km/u.
 • Er is geen belangrijk doorgaand verkeer.
 • Er mag geen openbaar vervoer door de straat rijden.
 • De omliggende straten moeten bereikbaar blijven.
 • 67 % van de bewoners moet zich akkoord verklaren met het inrichten van een speelstraat.
 • Er zijn minimum 3 buurtbewoners die verantwoordelijk willen zijn (peters/meters van de speelstraten). Zij zijn het aanspreekpunt voor de stad en voor de bewoners van de straat.

Wanneer

Een speelstraat kan aangevraagd worden voor de paas- of zomervakantie en in de maand september.

Tijdens de Buitenspeeldag (die jaarlijks wordt vastgelegd op een woensdagnamiddag in april) kunnen bewoners die dat wensen ook een aanvraag indienen om van hun straat een speelstraat te maken. Hiervoor moeten -in tegenstelling tot de andere momenten- geen handtekeningen van de bewoners worden verzameld. Indien de verkeerstechnische advisering positief is, kan de speelstraat voor 1 dag tijdens de Buitenspeeldag doorgaan.

Voor de paasvakantie kan u kiezen uit volgende opties:

 • 3 weekends of 1 vaste dag in de week;
 • 7 dagen aaneensluitend;
 • 14 dagen aaneensluitend.

Voor de zomervakantie kan u kiezen uit volgende opties:

 • maximaal 5 opeenvolgende weekends;
 • 1 vaste dag per week;
 • 7 dagen aaneensluitend;
 • 14 dagen aaneensluitend;
 • 1 week in juli en 1 week in augustus (naar keuze).

Voor september kan u kiezen uit volgende opties:

 • elke woensdag;
 • elke zaterdag;
 • elke zondag;
 • elk weekend.

Praktische afspraken

 • De speelstraat wordt volledig afgesloten met hekkens en een verkeersbord C3 (verboden te rijden) en onderbord: 'speelstraat tussen 14 en 20 uur'.
 • Doorgaand verkeer is niet toegelaten. Fietsers en bestuurders van auto's en andere motorvoertuigen, die in de speelstraat wonen of er een garage hebben, mogen er wel rijden, op voorwaarde dat ze dat stapvoets doen. Hulp- en ordediensten mogen er ook door.
 • In een speelstraat moeten alle andere weggebruikers voorrang verlenen aan voetgangers, skaters en spelende kinderen.
 • Bewoners mogen parkeren in de speelstraat, al is het voor de kinderen natuurlijk leuker als ze wat meer ruimte krijgen.
 • Wanneer de speelstraat door omstandigheden niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld omdat het regent, kan beslist worden de straat die dag niet af te sluiten.
 • De speelstraat is geen extra kinderopvang. Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor hun kinderen.

Bedrag

Gratis.

Procedure

Alles start met het indienen van een aanvraagformulier, waarna het Mobiliteitsbedrijf een verkeerstechnisch onderzoek kan doen en u de tijd krijgt om de handtekeningen van de buurtbewoners te verzamelen.

Voor de paasvakantie en de Buitenspeeldag moet uw aanvraag vóór 20 januari binnen zijn, voor de zomervakantie en september moet uw aanvraag vóór 20 maart binnen zijn.