Voortuin met fietsenstalling

Hoe wateroverlast voorkomen?

Wat doet de Stad om wateroverlast en waterschade te voorkomen? En wat kun je zelf doen om je huis te beschermen bij zware regenbuien?

Door de klimaatverandering verwachten we vooral drogere zomers. Maar als het dan regent, zullen de regenbuien heviger zijn. In de winter verwachten we nattere winters met regen verspreid over lange periodes.
De Stad Gent neemt preventieve maatregelen om wateroverlast in de toekomst tegen te gaan. Maar ook jij kan zware regenbuien rondom je huis bufferen.
Lees hieronder met welke grote en kleine maatregelen we samen wateroverlast kunnen voorkomen.

Wat doet de Stad om wateroverlast te voorkomen?

Bij de aanleg of vernieuwing van het openbaar domein combineren we technische maatregelen, zoals grotere rioolbuizen, met maatregelen die ruimte creëren voor de opvang, infiltratie en bovengrondse afvoer van water: 

 • Minder beton en verharding

In de eerste plaats zetten we waar mogelijk in op het voorkomen van verdere verharding van het openbaar domein en het vervangen van bestaande verharding door meer groen. We zorgen voor meer straatbomen, plantvakken, groene bermen of grindgazon.

 • Waterdoorlatend

Waar verharding nodig is, kiezen we zoveel mogelijk voor waterdoorlatende materialen zoals waterdoorlatende betonstraatstenen, grasdallen of kasseien met open voegen. Dit kan bijvoorbeeld op parkeervakken of sommige voetpaden.

We zorgen voor plekken waar we water kunnen opvangen en in de bodem laten sijpelen. Bijvoorbeeld door grachten te voorzien of open te leggen waar plaats  is. Of een wadi. Dat is een verlaagde berm waarin het water goed kan insijpelen en niet in de riolering terechtkomt. Wanneer er weinig ruimte is, kan een bioswale aangelegd worden, die heeft dezelfde functie, maar is kleiner, met betonnen randen.

 • Nieuwe riolering

Daarnaast werkt Farys continu aan de riolering. Farys inspecteert, onderhoudt en vernieuwt het bestaande rioleringsstelsel. Er wordt naar gestreefd dat het rioleringsstelsel het regenwater van een bui die zich 1 keer om de 20 jaar voordoet, nog kan opvangen. Het regenwater wordt daarbij zoveel mogelijk gescheiden van het afvalwater en afgevoerd naar waterlopen in plaats van naar de afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Toch is het niet mogelijk om elke toekomstige regenbui volledig op te vangen op het openbaar domein en in de riolering. Bij zware regenbuien zal er af en toe water op straat staan. Als er geen schade is aan gebouwen, de weg of bepaalde diensten, kunnen we gewoon wachten tot het water wegtrekt.

Wat kan je zelf doen om wateroverlast te voorkomen?

Ook jij kan rondom je huis dingen doen om wateroverlast te voorkomen. 

 • Onthard en vergroen waar mogelijk je oprit, voortuin of parking. Lees onze tips om je voortuin te vergroenen.
 • Laat je terras afwateren naar de tuin in plaats van aan te sluiten op de riolering.
 • Vang regenwater op in een regenton of met een groendak. Vraag zeker je premie voor een groendak aan.  
 • Plaats een voldoende grote regenwaterput en sluit er je toilet, wasmachine en buitenkraan op aan.
 • Behoud bestaande dorpels of voorzie dorpels (minstens 15cm) aan de deuren en een opstaande rand voor de (inrit naar een ondergrondse) garage.
 • Ontdek nog meer tips om regenwater minder snel af te voeren.

Hoe bescherm je je woning bij wateroverlast?

Ondanks vele preventieve maatregelen is het voorkomen van wateroverlast niet altijd mogelijk. Hieronder vind je enkele tips om je woning te beschermen in het geval van wateroverlast:

 • Voorzie zelf zandzakjes om die plaatsen aan je woning te beschermen waar het opkomende water makkelijk een doorgang vindt. Reken niet alleen op de voorraad van de brandweer, maar voorzie in een kleine voorraad die je droog en donker bewaart.
 • Aan deuren kan je ook een tijdelijk schot plaatsen, dat hoeft niet meer te zijn dan een houten plank die in een gleuf tegen de deurstijl geschoven wordt. In combinatie met zandzakken die voor het schot worden geplaatst, biedt dit een uitstekende bescherming tegen het opkomende water.
 • Dek keldergaten af. Dicht ook spouwgaten tijdelijk af.
 • Plaats geen waardevolle spullen in de kelder of ondergrondse garage. Zet de spullen in de kelder of ondergrondse garage minstens 20 cm van de grond.
 • Rij niet door straten waar er water staat. Voertuigen die doorheen het water rijden, veroorzaken golfslag en het is vaak net deze golfslag die maakt dat het water over de dorpels de huizen binnenstroomt en schade aanricht.

Voor meer tips om voor, tijdens en na wateroverlast de schade te beperken, verwijzen we je graag door naar de website van de VMM.

Woon je in overstromingsgevoelig gebied?

Lees meer over overstromingsveilig wonen en bouwen.

Woon je naast een gracht?

Woon je langs een perceelsgracht, dan ben je als aangelande verplicht de gracht te onderhouden.

Bestaat een risico op overstroming door rivieren?

De watertoets toont je waar er risico is op overstroming van rivieren. Je kan op de kaart ook zien hoe hoog het water zal staan in verschillende scenario’s.

In Gent bevinden de gebieden met het grootste risico op overstromingen vanuit rivieren zich voornamelijk buiten de Ringvaart, langs de wateraanvoerende waterlopen Leie en Bovenschelde. Het gaat om delen van Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. Het centrum van Gent is beschermd van overstromingen dankzij de Ringvaart en een gordel van keersluizen op de Bovenschelde, Leie en het Kanaal Gent-Oostende. Water op straat kan natuurlijk nagenoeg overal in Gent bij zeer hevige onweersbuien als de riolering al dat plotse water niet zomaar kan slikken.