Grond

De grote grondvraag: Is je grond gezond?

OVAM brengt alle gronden in kaart. Wat moet je doen als je grond vervuild is of hoe kan je je grond als risicogrond laten schrappen?

Wist je dat de kwaliteit van de grond waarop je leeft grote gevolgen heeft voor je levenskwaliteit? Daarom lanceert de OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest)  ‘De Grote Grondvraag’: een groot onderzoek naar de kwaliteit van de grond in Vlaanderen. Je komt zo te weten:

  • of je grond vervuild kan zijn
  • wat je moet doen om vervuilde grond weer gezond te krijgen

Help de OVAM de grond in Vlaanderen weer helemaal gezond te maken

Samen met jou wil de OVAM in kaart brengen welke gronden gezond zijn én welke niet. Als Gentenaar kan je op degrotegrondvraag opzoeken wat de kwaliteit is van de grond waarop je woont of werkt. Als blijkt dat het een risicogrond is, dan geeft de OVAM stap voor stap aan wat je moet doen om je grond weer gezond te maken. 

Schrappen van je grond als risicogrond

Wil je nagaan of je grond wel een risicogrond is? Dat kom je te weten in de online toepassing Vastgoedinformatie. Daar vind je alle publiek raadpleegbare vastgoedinformatie over een adres of perceel.  Onder het puntje bodem – risicogronden vind je een overzicht van vergunningen voor risico-inrichtingen zoals gekend bij de Stad Gent. 

Heb je de gegevens die Stad Gent over je grond heeft, bekeken en denk je dat je grond onterecht in de gemeentelijke inventaris van risicogronden is opgenomen, dan kan je vragen de grond te laten schrappen als risicogrond. Hiervoor moet je objectieve bewijsstukken verzamelen die zonder enige twijfel aantonen dat er helemaal geen risico-activiteiten zijn uitgevoerd op je grond.

In complexe/niet-eenduidige situaties en/of als de gemeente niet akkoord gaat met de aangeleverde bewijzen/motivatie, is het aangewezen een gemotiveerde verklaring te laten opstellen door een erkend bodemsaneringsdeskundige.

 

Wil je een aanvraag tot schrapping als risicogrond doen?

Of vul het aanvraagformulier in en druk af. Geef dit, samen met alle bijlagen, af op de Dienst Milieu en Klimaat of stuur op naar het Stadhuis. Het adres vind je op het aanvraagformulier.

De Dienst Milieu en Klimaat onderzoekt jouw aanvraag.
Daarna neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing.

Gezonde bodem

De kwaliteit van de grond waarop we leven is van groot belang. Daarom willen we er samen met de OVAM voor zorgen dat de grond in onze stad gezond is! Want een vervuilde bodem houdt gezondheidsrisico’s in:

  • voor de mensen die erop wonen, werken en naar school gaan
  • voor de bomen, planten en vruchten die erin groeien
  • voor de dieren die erin en erop leven

De vervuiling kan ook in het grondwater komen, en dat bedreigt onze kostbare watervoorraden. 

Vind hier het antwoord op veelgestelde vragen