Subsidie voor een klantvriendelijk systeem voor herbruikbare bekers op de Gentse Feesten voor de edities 2022-2024

De organisatoren die tijdens de Gentse Feesten in de feestkernen samenwerken aan een systeem voor herbruikbare bekers, krijgen een subsidie.

Inhoud

Waar gaat het over?

De organisatoren die tijdens de Gentse Feesten in de feestkernen samenwerken aan een systeem voor herbruikbare bekers, krijgen een subsidie.

De subsidie wordt berekend op basis van de oppervlakte van de netto-publiekszone en de duur van de gratis culturele programmatie in de feestkern.

De Stad Gent wil met dit subsidiereglement de samenwerking tussen de feestkernen van de Gentse feesten stimuleren en de klantvriendelijkheid en het gebruiksgemak van het systeem voor herbruikbare bekers verhogen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De organisator voldoet aan alle richtlijnen van afval zoals vermeld in de geldende richtlijnen bij de opmaak van het plan en de organisatie van de evenementen voor de Gentse Feesten.
  • De organisator heeft de bepalingen van het afvalplan nageleefd.
  • De organisator neemt voor de volledige duur van de programmatie in de feestkern één of meerdere van de volgende maatregelen:

1) Samen met andere feestkernen een contract voor herbruikbare bekers afsluiten:

Hierdoor wordt het aantal verschillende types bekers op de Gentse Feesten beperkt. De organisator verbindt zich er toe om dezelfde waarborgen te hanteren dan de andere organisatoren in het bekercontract. De minimumwaarborg bedraagt 1 euro. Als minstens de helft van de feestkernen op deze manier samen werken, krijgt de organisator een subsidie.

2) Bekers aanvaarden van bekercontract:

De organisator aanvaardt de herbruikbare bekers van een bekercontract waaraan minstens de helft van de feestkernen deelnemen tegen de afgesproken waarborgen (zie voorwaarde 1). De minimumwaarborg bedraagt steeds 1 euro. De organisator hoeft daarbij niet zelf bekers af te nemen via het contract, maar maakt wel de nodige afspraken zodat deze ingezamelde bekers opnieuw te ingezet kunnen worden. Er wordt pas een subsidie toegekend als minstens de helft van de feestkernen op deze manier samen werken.

3) Een aparte inwisselstand voor bekers voorzien:

De organisator voorziet een duidelijk aangegeven inwisselstand voor herbruikbare bekers apart van de bar waar bezoekers hun beker kunnen inruilen voor de betaalde waarborg, zonder hiervoor te moeten aanschuiven aan de bar. De aparte inwisselstand kan ook deel uitmaken van de barinfrastructuur. Er moet duidelijk aangegeven worden waar bezoekers terechtkunnen om hun beker in te wisselen zonder aan te schuiven aan de bar.

4) Een inwisselstand voor herbruikbare bekers apart van de bar openhouden tot minstens 30 minuten na het sluiten van de laatste bar, zodat bezoekers hun laatste beker nog kunnen inruilen voor de waarborg.

5) Het mogelijk maken om de waarborg voor herbruikbare bekers cashless terug te betalen.

Meer info vind je in het reglement.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie wordt berekend op basis van de oppervlakte van de netto-publiekszone en de duur van de gratis culturele programmatie in de feestkern. De subsidiebedragen worden verdeeld onder de aanvragers die in aanmerking komen volgens de hogervermelde voorwaarden.

Meer info vind je in het reglement.

Wat heb je nodig om een subsidieaanvraag te doen?

Voor zover de subsidie minder dan 25 000 euro bedraagt moet je geen documenten bij de subsidieaanvraag voegen. Bedraagt de subsidie meer dan 25 000 euro of kom je aan dit bedrag door jaarlijkse subsidies in kader van dit reglement op te tellen, dan zal je wel een financieel verslag bij je aanvraag moeten voegen.

Hoe en wanneer vraag je de subsidie aan?

Doe je subsidieaanvraag ten laatste op 30 juni

  • online of
  • via het downloadbare aanvraagformulier op deze pagina.

Je kan ook een aanvraagformulier krijgen bij de Dienst Milieu en Klimaat.

Beoordeling en uitbetaling

De Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de subsidieaanvraag en adviseert het college van burgemeester en schepenen.

De uitbetaling van de subsidie gebeurt uiterlijk op 31 december van het jaar van de aanvraag.
 

Regelgeving

Subsidiereglement voor een klantvriendelijk systeem van herbruikbare bekers op de Gentse Feesten voor de edities 2022-2024