Landgoed De Campagne & kinderboerderij

Al vier eeuwen een kasteelpark in Drongen en deel van het portaal De Campagne.

Een omwald domein met hovenierswoning, een kasteel van een rijke bankiersfamilie en een buitenverblijf van de jezuïeten, … het Landgoed De Campagne is het allemaal geweest. Stond u er al eens bij stil dat u in veel voetsporen uw tochtje rond de vijver wandelt?

Vier eeuwen geschiedenis

Het Landgoed De Campagne gaat terug op een 17de-eeuws, dubbel omwald ‘opperhof’ met een pachthoeve. In de 18de eeuw verwerft de rijke Gentse bankiersfamilie Haemelinck het domein. Zij bouwt er het kasteel, dempt één van de twee grachten en legt het park met vijver en eiland aan.

In 1853 kopen de paters Jezuïeten het domein van 6 hectare. Vanaf dan en voor meer dan een eeuw vormt De Campagne het buitengoed of het recreatiedomein van de Jezuïeten novicen, die in de Oude Abdij van Drongen, hun opleiding tot priester volgen. Ze breiden het kasteel flink uit. Ze varen bootje op de vijver en laten hun sporen na in het park: ze planten bijvoorbeeld buxusboompjes voor de palmwijding op palmzondag. En langs het slingerende pad, ideaal voor een wandeling tijdens het breviergebed, plaatsen ze heiligenbeelden. Daar blijven nu nog 3 voetstukken van over.

De naastliggende hoeve met duivenkot en boomgaard wordt ondertussen verpacht.

Tegen 1960 loopt de priesteropleiding in de Oude Abdij van Drongen op zijn einde. Het buitengoed van de novicen ligt er alsmaar vaker verlaten bij. ln 1973 koopt de gemeente Drongen De Campagne aan en maakt het park toegankelijk voor publiek. De Drongense cultuurverenigingen krijgen een stek in het kasteel en de scoutsgroep De Woudloper mag het koetshuis gebruiken. In de jaren ’80 wordt de historische kasteelhoeve een stedelijke kinderboerderij.

Engelse landsschapsstijl

Zoals veel oude kasteelparken, is ook het Landgoed De Campagne een park in Engelse landsschapsstijl, een stijl die in de mode was in de 19de eeuw. Hiermee werd een ideaal landschap nagebootst met glooiende grasvelden, een slingerende waterpartij, bossen en afwisselende vergezichten. Typisch zijn ook het brugje over het water en de monumentale alleenstaande bomen, zoals de indrukwekkende Libanonceder.

De oorspronkelijke beplanting bestaat uit inheemse bomen, zoals groene en rode beuk, eik, tamme en paardenkastanje en zilverlinde. De vele olmen sneuvelden jammer genoeg aan de olmenziekte. Langs de walgracht steken enkele moerascypressen hun knoestige wortels boven de grond. In het park is ook nog een eigenaardige pergola te vinden, gevormd door zes beuken die dicht bij elkaar in een cirkel zijn geplant.

Als kleinere bomen vinden we vlier, sneeuwbes, esdoorn, lijsterbes en magnolia. Klimop bedekt massaal de bodem in het bos. En in het voorjaar duiken salomonszegel, bosanemonen en boshyacinten op. Ook de graslanden zijn erg bloemenrijk.

In De Campagne kan u ten slotte ook eekhoorntjes en heel wat bosvogels, zoals boomkruiper en boomklever aantreffen.

Deel van het portaal De Campagne

Het Landgoed De Campagne wordt samen met de kinderboerderij en de gronden ten noorden en ten zuiden ervan één van de portalen tot de Vinderhoutse Bossen. Een portaal is een toegangszone. Daar start u uw bezoek aan de groenpool. Vanuit het portaal wandelt u dan dieper het gebied in. Om die functie optimaal te kunnen vervullen, zal de Stad Gent het park herinrichten. U kon er al enkele keren uw ideeën voor geven.