Portaal De Campagne

Wie nu ‘De Campagne’ zegt, denkt aan de schoolhoeve of aan het kasteel in een romantisch park. De hoeve en het park blijven de kern van het portaal De Campagne. Ze krijgen beide een opknapbeurt zodat ze nog aantrekkelijker worden.

Daarnaast wordt het portaal De Campagne nog groter. De Stad koopt nu grond ten noorden en ten zuiden van het park aan. In het noorden komt een speelbos met jeugdverblijfplaats. Het zuiden blijft open met een boomgaard, bloeiende hagen, een wandelpad en zitbanken.

Binnen de realisatie van de groenpool neemt de Stad Gent de inrichting van het portaal De Campagne voor haar rekening. Ze stelde een studiebureau aan dat een ontwerp maakt. Het ontwerp werd al voorgelegd aan de buurt. In 2017 start de eigenlijke inrichting van het gebied.