Grazers in de Gentbrugse Meersen

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in de Gentbrugse Meersen

Altijd op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen in de Gentbrugse Meersen. Lees het hier of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief Gentbrugse Meersen

In november 2020 is de laatste nieuwsbrief over de Gentbrugse Meersen op papier verschenen. Vanaf nu houden we je op de hoogte via een digitale nieuwsbrief.

Dienstencentrum Gentbrugge krijgt toiletten en centraal infopunt voor bezoekers van de Gentbrugse Meersen

In het voorjaar van 2021 krijgt het voormalige dienstencentrum Gentbrugge een grondige renovatie met uitbreiding. Het vernieuwde gebouw wordt de nieuwe stek voor de Academie voor Muziek, Woord en Dans De Kunstbrug, de lagere afdeling van Freinetschool ‘t Groen Drieske, het politiecommissariaat Gentbrugge, de loketten van de Dienst Burgerzaken, de wijkbibliotheek met leescafé en co-werkplekken. Een echte ontmoetingsplaats dus, want buurtorganisaties en -bewoners kunnen de extra ruimtes gebruiken voor hun activiteiten.

De renovatie van het dienstencentrum zal meteen ook de groenpool versterken:

 • Er komt een centraal infopunt voor de bezoekers van de Gentbrugse Meersen.
 • Wie het blotevoetenpad heeft bezocht, zal er de voeten kunnen wassen.
 • Er komt een openbaar toilet.
 • Aan de kant van de Braemkasteelstraat wordt een avontuurlijke speelplaats aangelegd. Tijdens de schooluren zal die gebruikt worden door schoolkinderen. Op andere momenten zal de speelplaats toegankelijk zijn voor de buurt en voor bezoekers van de Gentbrugse Meersen.

Binnenkort komt er een buitententoonstelling rondom het gebouw van het dienstencentrum. Hier zal je alles kunnen lezen over de renovatiewerken. Meer info over de renovatie van het dienstencentrum vind je hier.

Opmaak toekomstplan en inrichten van het noordelijk deel

Momenteel maakt de Stad Gent voor de Gentbrugse Meersen een toekomstplan waarin wordt beschreven hoe we het noordelijk deel gaan inrichten en op welke manier we de komende 20 jaar o.a. het onderhoud, de toegankelijkheid, de bos- en natuurontwikkeling, de communicatie, … gaan aanpakken.

Op dit moment onderzoeken we ter voorbereiding alle dieren en planten op het terrein, het waterpeil op diverse plekken, de waarde van de bestaande bossen en weilanden en hoe de gebruikers het gebied beleven. De Stad doet dit niet alleen. Het project wordt begeleid door een beheercommissie (zie verder). Daarin zitten de Stad Gent en Natuurpunt als eigenaars en beheerders van het gebied en ook experten van het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en de Universiteit Gent.

Van zodra er plannen zijn zal je die via deze pagina kunnen raadplegen. We verwachten de eerste plannen in het voorjaar van 2021.

  Koop het boek "Voor elk wat wil(d)s" en steun de Gentbrugse Meersen 

  Je leest in 322 pagina's alles over de geschiedenis, de natuur en de ontwikkeling tot groenpool. Die informatie is geïllustreerd met mooie foto's, kaarten en interviews met mensen die in en rond het gebied wonen en werken. Het boek is een uitgave van de Stad Gent en Natuurpunt Gent. Met de opbrengsten zal Natuurpunt nieuwe gronden aankopen in het noordelijke deel van de Gentbrugse Meersen.
  Het boek kost € 34 en is te koop in de stadswinkel en bij Gentse boekhandels Walry, Limerick en het Paard van Troje.

  Partners

  In de groenpool Gentbrugse Meersen werkt de Stad Gent samen met volgende partners:

  • Natuurpunt Gent: Natuurpunt is mede-eigenaar van de Gentbrugse meersen, ze beheren het noordelijk deel en bieden geleidde wandelingen aan doorheen de groenpool (www.wgbm.be).
  • Oogstgoed Gentbrugge: De boeren van Oostgoed doen het dagelijks toezicht van de runderen in de begrazingsblok (www.oogstgoed.be).
  • Bioboerderij de Zwaluw: De boerderij is eigenaar van de koeien in de Gentbrugse Meersen. Door het ter beschikking stellen van de dieren werken ze mee aan het beheer van de begrazingszones (www.biodezwaluw.be).
  • Volkstuinen Gentbrugge: Deze vereniging beheert het volkstuinenpark in de Gentbrugse meersen (www.volkstuinen-gentbrugge.be)

   

  Beheercommissie Gentbrugse Meersen

  De beheercommissie brengt de verschillende eigenaars en beheerders samen. Voor de groenpool Gentbrugse Meersen is dat de Stad Gent en Natuurpunt Gent. Samen met een aantal deskundigen van de universiteit Gent, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en de betrokken studiebureaus werken zij enerzijds aan een gedragen en geïntegreerde beheervisie en anderzijds nemen zij beslissingen over overkoepelende beheerdoelstellingen. De beheercommissie wordt voorgezeten door Maurice Hoffmann (INBO). De Stad Gent neemt het secretariaat op zich.

  Meer weten? Neem contact op met de groenpoolcoördinator Eva.Verstraete2@stad.gent