Kapwerken in de Bourgoyen-Ossemeersen

Eind oktober 2021 kappen we populieren langs het Leiepad en de Bunderweg in de Bourgoyen-Ossemeersen om het landschap te herstellen.

Veiliger voor passanten en interessanter voor vogels

In de Bourgoyen-Ossemeersen worden in de week van 18 oktober 2021 een 30-tal oude of afgestorven populieren gekapt om de veiligheid van natuurliefhebbers te garanderen. Door deze ingreep wordt ineens ook het open landschapskarakter tussen de Bourgoyen en de Ossemeersen hersteld. Dat trekt meer water- en weidevogels aan. Het Leiepad en de Bunderweg zijn een week afgesloten voor het publiek.

Langs het Leiepad

Langs het Leiepad moeten 25 populieren gekapt worden. Het gaat om oude bomen in verval die een hoog veiligheidsrisico inhouden boven het smalle, druk bewandelde pad. Sommige exemplaren zijn afgestorven, andere zijn omgevallen. Bij elke storm of hevige windstoot sneuvelt er een boom of vallen dode takken naar beneden. Ook wordt de spontane ondergroei tussen de populieren plaatselijk uitgedund waar dat nodig is om een veilige velling van de populieren te garanderen.

Door deze kapwerken wordt tegelijkertijd het open en transparant landschapskarakter tussen de Bourgoyen en de Ossemeersen hersteld en worden de vogelwaarden van het gebied versterkt. Watervogels en weidevogels mijden immers de omgeving van hoge bomen als broed- en overwinteringsgebied.

Langs de Bunderweg

Ook langs de Bunderweg moeten om veiligheidsredenen een vijftal populieren gekapt worden. De overige populieren krijgen een veiligheidssnoei waarbij potentieel gevaarlijke takken van de oude bomen verwijderd worden. Ook de stamresten van bomen die tijdens voorbije stormen uitgewaaid zijn, worden weggehaald omdat zij het maaibeheer van de omliggende graslanden sterk bemoeilijken.

Timing en toegankelijkheid

De werken starten met een beetje vertraging, op woensdag 20 oktober 2021. Ze duren een week en worden uitgevoerd door een aannemer. Tijdens de werken worden de Bunderweg en het Leiepad afgesloten voor wandelaars. De kapwerken zijn een maatregel uit het beheerplan van de Bourgoyen-Ossemeersen voor de periode 2013-2039. De uitvoering hiervan wordt begeleid door een beheercommissie met vertegenwoordigers van de Stad Gent, Natuurpunt, het Instituut Natuur- en Bosonderzoek (INBO), de Universiteit Gent, de Vlaamse Agentschappen Natuur en Bos (ANB) en Onroerend Erfgoed (AOE) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).