Gentenaars vinden rust in parken en langs het water

Een onderzoek bracht de favoriete rustige plekken van de Gentenaars in kaart en peilde ook naar hun rustbeleving.

Gent is een levendige, bruisende stad. Maar soms heeft een mens rust en verstilling nodig.
Gelukkig heeft onze stad luwteplekken: rustige plekken die toelaten om even uit de dagelijkse drukte te stappen.
De Stad wil deze luwteplekken beschermen en versterken. Met het oog op een langetermijnstrategie voerde de Stad een verkennend onderzoek uit.

Het onderzoek bestond uit drie delen:

  • De Stad Gent lanceerde in juni 2017 een oproep om deel te nemen aan een online onderzoek. 295 mensen gaven hun favoriete luwteplek op via de online kaart. Ze vulden ook de vragenlijst in die peilde naar de beleving ervan.
  • De Stad Gent selecteerde zelf 25 luwteplekken, waar enquêteurs in totaal nog eens bij 385 bezoekers de bevraging op het terrein afnamen.
  • Als laatste werd ook gepeild naar de algemene rustbeleving in Gent via een online enquête.

Meer weten over dit onderzoek?

Download het rapport Luwteplekken in Gent PDF (1.39 MB)

Waar vinden Gentenaars rust?

Via de online kaart werden in totaal 106 verschillende Gentse luwteplekken opgegeven. De meeste deelnemers gaven parken (46%), plekjes aan de waterkant (15%) en natuurgebieden (12%) op als plaats waar ze rust opzoeken in Gent. Hierbij zitten bekendere plekken zoals het Citadelpark, de Lievekaai en de Bourgoyen. Maar deelnemers gaven ook minder voor de hand liggende luwteplekken op, waaronder diverse plekjes aan de waterkant, kerken, fietswegels, pleintjes, rustige straten, publieke moestuinen, ... Om deze luwteplekken luw te houden, wordt er geen kaart van de opgegeven luwteplekken gepubliceerd.

Individuele ruimtebeleving

De meeste deelnemers komen goed tot rust in hun luwteplek, met scores van 7 tot 10 op 10 voor de mate van rustbeleving. De ruimtelijke inrichting van de luwteplekken draagt in grote mate bij aan de ‘individuele ruimtebeleving’. Ook komen de deelnemers gemakkelijk tot rust in kerken en op begraafplaatsen.

Gentse luwteplekken zijn groen, toegankelijk, veilig en relatief stiller

Elke deelnemer aan het online onderzoek en de terreinbevraging kreeg een vragenlijst die peilde naar de beoordeling van de luwteplek. Deze vragenlijst werd opgemaakt in samenwerking met het architectenduo Peymen en Jellema. Hun onderzoek van de voorbije jaren bracht een aantal belangrijke parameters aan het licht die bepalen of mensen een bepaalde plaats als ‘luwteplek’ ervaren.

Uit de bevraging bleek dat de Gentse luwteplekken sterk scoren op toegankelijkheid en veiligheid. Ook over de individuele ruimtebeleving is men tevreden: de bezoekers slagen er meestal in om een plek in te nemen die zorgt voor een grote mate van rustbeleving. De aanwezigheid van groen blijkt het belangrijkste betekenisvolle element dat bijdraagt aan het vinden van rust.

Het gebruik van de plek als doorgangsroute, hondenpoep, de aanwezigheid van sportinfrastructuur en soms ook andere mensen worden als storend ervaren.

De deelnemers geven aan dat ze de luwteplekken meestal een stuk stiller vinden dan de omgeving. In een stedelijke omgeving blijkt het akoestisch contrast tussen de plek en de omgeving vaak belangrijker dan het geluidsniveau op zich. Een luwteplek hoeft dus niet altijd helemaal stil te zijn, ook op minder stille plekken met vele andere kwaliteiten van een luwteplek kunnen mensen tot rust komen.

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?

Door dit onderzoek werd heel wat waardevolle informatie verzameld over de luwteplekken in Gent. Het vormt de ideale basis om de luwteplekken de komende jaren verder te beschermen en te versterken waar mogelijk. De Stad Gent zal oa verder inzetten op geluidskwaliteit, op meer groenelementen, op eventueel extra zitmeubilair …”

Geniet van de luwteplekjes in Gent!