Code oranje maatregelen bij extreem droog weer

Wat betekent code oranje bij extreme droogte voor jou en voor de bedrijven? Vind hier ook tips om zuinig met water om te springen.

 

Maatregelen bij code oranje

De Droogtecommissie heeft vanaf 20 mei 2020 code oranje voor droogte in Vlaanderen ingesteld. De Droogtecommissie roept op om extra spaarzaam te zijn met (drink)water.

De nasleep van de droogte van 2018 en 2019 laat zich nog altijd voelen in verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden konden zich onvoldoende herstellen tijdens de afgelopen winter. Door het gebrek aan regen in april en mei 2020 daalden de grondwaterstanden en de peilen en debieten van de waterlopen snel verder. De toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen gaat achteruit en verschillende waterlopen dreigen uit te drogen.

De provinciegouverneur nam, op advies van de Droogtecommissie, enkele maatregelen in verband met de droogte. Uit de onbevaarbare waterlopen en meanders (een lus in de loop van een natuurlijke waterloop) ten zuiden van leie en schede mag geen water meer opgepompt worden.

Lees hier meer over maatregelen bij droogte en waterschaarste van de gouverneur van Oost-Vlaanderen.

Op dit moment bevinden zich daarbij enkele regio's in Gent (Afsnee, Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde). Op de kaartjes hieronder kun je dit verder in detail bekijken. Klik op de afbeeldingen om ze volledig te zien.

Hergebruik van opgepompt grondwater bij bouwwerven

Op een aantal werven waar grondwater wordt opgepompt, is de aannemer verplicht om het opgepompte grondwater, indien mogelijk, gratis ter beschikking te stellen aan buurtbewoners. Een affiche ter plaatse duidt de maatregel aan. Duizenden liters water kunnen zo nuttig gebruikt worden.

Dit gaat bijvoorbeeld over werven voor kelders, ondergrondse parkeergarages, regenwaterputten of funderingen, of rioleringswerken. Om bij dit type werken een uitgraving of bouwput te maken, is het tijdelijk nodig om de grondwatertafel te verlagen. Bij zogenaamde ‘bemalingen’ wordt het opgepompte grondwater bij voorkeur terug in de bodem gebracht. In steden is dit vaak niet mogelijk door een gebrek aan ruimte. Dan wordt het opgepompte grondwater rechtstreeks geloosd in beken, rivieren of in de riolering. Zo gaan duizenden liters water per dag verloren.

In Gent wordt het water waar mogelijk opgevangen voor hergebruik, voorafgaand aan het lozen bij dit type bouwwerven. De aannemer moet het onder voorwaarden mogelijk maken dat buurtbewoners het water gratis kunnen aftappen. Dat kan alleen als het grondwater niet vervuild is door een verontreinigde bodem. Het water is sowieso niet geschikt voor menselijke consumptie en het gebruik ervan is op eigen risico. Het kan gebruikt worden voor het begieten van planten

Klik hier voor meer info

Aquafin stelt gezuiverd afvalwater ter beschikking

Bedrijven die water nodig hebben dat geen drinkwaterkwaliteit behoeft, kunnen bij Aquafin terecht.
Het gezuiverd afvalwater stroomt normaal gezien na de zuivering terug in een waterloop. Maar bedrijven kunnen het water bijvoorbeeld gebruiken voor het spoelen van tankwagens of als koelwater. In lange droogteperiodes komt het water als noodoplossing ook in aanmerking voor de bevloeiing van akkers en velden. Het gezuiverd afvalwater van Aquafin is constant van kwaliteit en altijd voorradig. Dit water is niet geschikt voor menselijke consumptie of voor gebruik waarbij direct menselijk contact mogelijk is.

Klik hier voor meer info
 

Klimaatverandering

Door de klimaatverandering zullen droge periodes vaker voorkomen. Het risico op waterschaarste neemt daardoor toe. Nuttig gebruik van bemalingswater helpt om verdere waterschaarste te vermijden of te beperken.

Wil je weten hoe Gent zich aanpast? Lees het klimaatadaptatieplan.