Verbod oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen gedeeltelijk opgeheven

Door de voorbije regen geldt een oppompverbod voor slechts één Gentse onttrekkingszone. Momenteel is er geen risico op natuurbrand.

Door de neerslag van de voorbije weken zijn de waterpeilen van de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in Oost-Vlaanderen gestegen. Na advies van de waterbeheerders heeft de gouverneur daarom beslist om het tijdelijk onttrekkingsverbod gedeeltelijk op te heffen.

Onttrekkingszones voor Gent

In de Gentse regio geldt vanaf 8 augustus 2023 enkel nog een oppompverbod voor: 

OVL-663: Moervaart van monding Oostvaart tot monding kanaal Gent-Terneuzen

Dit verbod geldt zolang het waterpeil niet hersteld is.

Bekijk in detail de onttrekkingszones en waterlopen op deze interactieve kaart 

Bekijk het besluit van de gouverneur Oost-Vlaanderen.
 

Brandgevaar

Sedert 25 juli 2023 kleurt de risicocode voor brandgevaar in de provincie Oost-Vlaanderen groen. Dit betekent dat er geen bijzonder risico is op natuurbrand.

Deze risicocode geldt in alle bos- en natuurgebieden van Natuur en Bos gelegen in Oost-Vlaanderen.