Van alle Belgische voertuigen die LEZ binnenrijden, is meer dan 95% in orde

Tijdens de eerste maand hebben de 6 slimme camera’s dagelijks gemiddeld 584 unieke voertuigen geregistreerd die in overtreding waren.

Tijdens de eerste maand van de Gentse lage-emissiezone (LEZ) hebben de 6 slimme camera’s dagelijks gemiddeld 584 unieke voertuigen geregistreerd die in overtreding waren met de LEZ. Op een totaal van 133.677 geregistreerde voertuigen met Belgische nummerplaat voldeed 95,4% aan de toelatingsvoorwaarden. Vanaf 1 februari riskeren overtreders 150 euro boete.

6.125 waarschuwingsbrieven

Van de Belgische voertuigen die tussen 1 en 24 januari de zone binnenreden, voldeed 4.6% niet aan de normen. Concreet gaat het dan om de oude wagens die helemaal niet meer toegelaten zijn (rode categorie), samen met de dieselwagens met een euronorm 4 waarvoor geen toelating betaald werd (oranje categorie).

Belgen die niet in regel waren, kregen de eerste maand eenmalig een waarschuwingsbrief in de bus. Tussen 1 en 24 januari gingen er 6.125 brieven de deur uit. Die extra vorm van communicatie helpt de overtreders klaarstomen voor 1 februari, want dan volgen er boetes.

Buitenlandse nummerplaten

Andere verhoudingen gelden voor buitenlandse voertuigen. 56% van het totale aantal overtredingen tussen 1 en 24 januari staat op naam van een buitenlandse nummerplaat. Het gaat vooral om Nederlanders, gevolgd door Fransen en Duitsers. In die categorie zitten ook wel heel wat propere wagens, want buitenlandse voertuigen moeten – vervuilend of niet – altijd aangemeld worden. Doen ze dat niet, dan worden die wagens niet herkend en zijn de eigenaars in overtreding. Gezien het grote aantal buitenlandse overtredingen wordt er de komende maanden extra ingezet op communicatiemiddelen om buitenlandse bezoekers zo goed mogelijk te informeren.

Toelatingen en registraties

Nochtans zijn er al heel wat buitenlandse bezoekers die hun propere voertuig wel al hebben aangemeld: op 24 januari stond de teller op 13.615 gratis registraties. Ook 1.204 prioritaire voertuigen zijn intussen geregistreerd. Hetzelfde geldt voor 703 voertuigen van mensen met een beperking die aan de voorwaarden voldoen om met een gratis registratie de LEZ binnen te rijden.

Voor 4.320 dieselwagens met euronorm 4 werd er een betalende toelating aangevraagd, 205 inwoners van de LEZ met een verhoogde tegemoetkoming betaalden daarvoor het verlaagde tarief. Dieselvoertuigen met euronorm 3 of lager of benzinevoertuigen met euronorm 1 of lager zijn niet langer toegelaten in de binnenstad. Eigenaars van deze voertuigen kunnen maximaal 8 keer per jaar een LEZ-dagpas kopen. Intussen zijn er 299 dagpassen verkocht.

Sociaal ondersteunende maatregelen

De inkomsten van de LEZ worden gebruikt om de kosten voor de invoering ervan te dekken. Daarnaast investeert de stad een deel van de inkomsten opnieuw in een uitgebreid pakket aan sociaal ondersteunende maatregelen, waaronder een slooppremie of een mobiliteitsbudget en gratis taxicheques bij het inleveren van een nummerplaat. Daarbij gaat extra aandacht naar kwetsbare doelgroepen. Inwoners uit de LEZ uit de laagste inkomenscategorie krijgen sinds oktober 2019 een verhoogde slooppremie als ze hun oude wagen wegdoen. Zo wordt werk gemaakt van een LEZ met een sterk sociaal karakter.

Check je wagen

Een LEZ-boete in Gent bedraagt 150 euro. Vanaf 1 februari worden die boetes ook effectief uitgeschreven. Wie zeker wil weten of zijn wagen toegelaten is, kan zijn voertuig controleren met de online tool op www.lez2020.gent. Wie geen computer heeft, kan een afspraak maken met het LEZ-team. Mensen met vragen over de LEZ kunnen een mailtje sturen naar lez@stad.gent of bellen naar de LEZ-lijn op het nummer 09 210 10 30.

Om de luchtkwaliteit te verbeteren, is sinds 1 januari 2020 de LEZ van kracht, waardoor de meest vervuilende voertuigen de binnenstad niet meer in mogen. De LEZ strekt zich uit over de volledige zone binnen de stadsring (R40), met uitzondering van de as Nieuwewandeling-Blaisantvest en de in- en uitvalswegen Parking Gent Zuid. Voorlopig bewaken 6 slimme camera’s dat gebied, in februari komt er een mobiele camera bij.