Ter inzage voor advies: onderzoeksmethodiek Plan-MER Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (2023 - 2028)

Lees en geef je eventuele opmerkingen op het nieuwe Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.

Waarover gaat dit Plan-MER?

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) maakte samen met studiebureau Antea een kennisgeving op met als doel een milieueffectenonderzoek (plan-MER) van het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023-2028.
 

Doelstellingen van het nieuwe Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (2023-2028)

Het nieuwe uitvoeringsplan

  • focust net zoals het lopende plan op goed lokaal afvalbeleid in Vlaanderen.
  • geeft vorm aan de praktijken rond preventie, hergebruik, selectieve inzameling in functie van recyclage, zwerfvuil en ontwijkingsgedrag, zowel bij burgers als bedrijven. Bij deze laatsten gaat het over bedrijfsafval dat qua soort en samenstelling gelijkaardig is aan het afval van huishoudens.
  • reguleert de eindverwerking van de resterende afvalstromen.

Bovenop het ‘traditionele’ afvalbeleid wordt in dit nieuwe uitvoeringsplan expliciet de link gelegd tussen het lokale afvalbeleid en de maatschappelijke transities inzake klimaat en circulaire economie.

Lees het Plan-MER

De initiatiefnemer van deze plan-MER, de OVAM, legt de kennisgevingsnota ter inzage, zodat het publiek

  • zich kan informeren over de onderzoeksmethodiek van de milieueffecten voor het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023-2028  
  • suggesties en opmerkingen kan geven.

Heb je geen pc? Je kan de nota inkijken bij de Dienst Milieu en Klimaat. Maak hiervoor een afspraak.

Suggesties of opmerkingen?

Bezorg ze 

  • Bij voorkeur aan het team MER via:
  • Via afgifte aan de Dienst Milieu en Klimaat:
  • Vermeld zeker ‘Publieke inspraak plan-MER 0276’ in de titel
  • Reageer uiterlijk op 16 november 2021.

Voorafgaand aan de goedkeuring van het definitief plan-MER kan je tijdens een nieuw openbaar onderzoek het ontwerp plan-MER inkijken en beoordelen.