Stad Gent zoekt landbouwers voor graslandbeheer park- en natuurgebieden

Stad zoekt landbouwers die gedurende 4 jaar graslanden willen maaien en/of hun dieren willen laten grazen in Gentse park- en natuurgebieden.

Voor het beheer van de graslanden in sommige Gentse park- en/of natuurgebieden werkt de Stad Gent al enkele jaren samen met landbouwers. Dit voor het maaien en/of begrazen van hooiland, hooiweides en begrazingszones. Met de geselecteerde landbouwers sluit de Stad Gent een overeenkomst voor een periode van 4 jaar. In ruil voor het grasbeheer mag de landbouwer het betreffend perceel kosteloos gebruiken. Omdat de bestaande overeenkomsten eindigen en omdat de Groendienst de samenwerking met landbouwers voor het graslandbeheer uitbreidt, lanceert de Stad Gent een nieuwe opdracht voor het graslandbeheer.

Beschrijving van de opdracht

Als landbouwer kan je intekenen voor het graslandbeheer van 1 of meerdere van volgende percelen:

(De precieze situering van een perceel kan je zien door te klikken op de link).

Meer informatie over het beoogde beheer van ieder perceel vind je in het bestek.

Hoe je kandidaat stellen?

Tot 3 februari 2023 om 23.59 kan je een offerte indienen via het offerteformulier. Hierop geef je duidelijk aan in welke percelen je interesse hebt.

Voor ieder gebied waarvoor je interesse hebt, moet je ook het formulier met betrekking tot de gunningscriteria invullen en aan de offerte toevoegen (zie ook bestek, hoofdstuk II.7.3., pagina 11).

Het offerteformulier kan je, samen met de nodige formulieren met betrekking tot de gunningscriteria van de percelen waarvoor je interesse hebt, hieronder downloaden.

Na het invullen en ondertekenen van de documenten kan je ze samen als bijlage via mail sturen naar groendienst.offertes@stad.gent. We aanvaarden enkel offertes die we tijdig ontvangen per mail en die volledig zijn. Vermeld in het onderwerp van je mail: "Offerte graslandbeheer 2023".

Tip: bovenstaande formulieren kan je digitaal invullen en ondertekenen zonder printen en scannen. Lees hier hoe je dit kan doen.

Vragen?

Op donderdag 26 januari om 10.30 uur organiseerde de Groendienst een digitaal infomoment waar je terecht kon met vragen. Kon je niet deelnemen aan het infomoment en heb je nog vragen over het bestek, de percelen, voorwaarden of kandidaatstelling, stuur dan een mail met je vraag naar groendienst.vragenoffertes@stad.gent.