Reveil

Reveil

Troostmoment voor overledenen tijdens de coronaperiode - GEANNULEERD

DOOR DE VERSTRENGDE CORONAMAATREGELEN MOETEN WE DIT TROOSTMOMENT HELAAS ANNULEREN.

Allerheiligen is het uitgelezen moment voor een intiem troostmoment, Reveil. Tijdens dit ingetogen moment wisselen zang, pianomuziek en lokale levensverhalen elkaar af. Vertellers Noël Callebaut en Christophe Vekeman, sopraan Elise Caluwaerts en pianiste Lies Colman zorgen voor een ingetogen moment.

Je mag zelf een kaarsje of een lichtje meebrengen.

Reveil kwam tot stand door een samenwerking van Reveil, 123-piano, Relaas en de Stad Gent.