Raadpleging: Uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3

Tot 20 mei 2023 kan je opmerkingen indienen op het milieueffectenrapport over de verlenging van de levensduur van Doel 4 en Tihange 3.

Doel van de raadpleging

De federale regering wil de activering van de nucleaire reactoren van Doel 4 en Tihange 3 voor nog eens 10 jaar toestaan. Het project speelt een vitale rol in het vrijwaren van de elektriciteitsbevoorradingszekerheid van het land tot 2035 en is ook in overeenstemming met het beleid van de Europese Commissie voor meer onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een gediversifieerde energievoorziening.

Na de publieke raadpleging en de andere raadplegingen, wordt een wetsontwerp bij het parlement ingediend.