Publieke raadpleging over ontwerp-MER voor ‘de ontbossing, aanpak van de baggerdepots en ontwikkeling van de site Rodenhuize-Noord in de Gentse haven’ van ArcelorMittal

Kijk de kennisgeving in en geef vóór 22 september 2023 opmerkingen of suggesties op dit project.

Doel van deze kennisgeving

ArcelorMittal Belgium, North Sea Port Flanders en Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) – afdeling Maritieme Toegang (projectnaam North-C Circular) hebben het voornemen een project-milieueffectrapport (project-MER) op te stellen. Het project-MER is

  • aangemeld bij het Team Milieueffectrapportage van het Vlaamse Departement omgeving
  • met een vraag om advies over de informatie die in het project-MER opgenomen moet worden (=scopingadvies).

Er wordt hierbij een openbare raadpleging georganiseerd zodat ook het publiek al input kan geven voor de milieueffectenstudie.

Wie zijn de aanvragers?

  • ArcelorMittal Belgium NVKeizerinlaan 66 - 1000 Brussel
  • North Sea Port Flanders NV PR - John Kennedylaan 32 - Haven 3000A - 9042 Desteldonk
  • Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) - afdeling Maritieme Toegang OPDRAVER - Koning Albert II-laan 15 bus 150 - 1210 Sint-Joost-ten-Node

Adres van de exploitatie:

John Kennedylaan zn

9042 Gent

Of kom het document inkijken op de Dienst Milieu en Klimaat.

Stadskantoor

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

Maak wel vooraf een afspraak, zodat we je vlot kunnen helpen.

Waar kan je met opmerkingen en suggesties terecht?

Bezorg je opmerkingen en suggesties uiterlijk 22 september 2023:

  • Via een e-mail naar milieuenklimaat@stad.gent en naar mer@vlaanderen.be of
  • Via een brief aan Stad Gent – Dienst Milieu en Klimaat, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent of
  • Persoonlijk via afgifte van een brief aan het loket van de Dienst Milieu en Klimaat – Stadskantoor, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent (na afspraak).

Belangrijk

  • Vermeld altijd “Publieke inspraak ontwerp-MER North-C Circular PR3564” in de titel van je brief of e-mail.
  • Vermeld minstens je naam en adres.