Publieke inspraak over ontwerp-MER ‘Green Primary: Het pad naar CO2-neutraliteit’ van ArcelorMittal

Kijk de kennisgeving in en geef vóór 22 september 2023 opmerkingen of reacties op dit project.

Doel van deze kennisgeving

ArcelorMittal heeft het voornemen een project-milieueffectrapport (project-MER) op te stellen. Het project-MER is

  • aangemeld bij het Team Milieueffectrapportage van het Vlaamse Departement omgeving
  • met een vraag om advies over de informatie die in het project-MER opgenomen moet worden (=scopingadvies).

ArcelorMittal wil hierbij een openbare raadpleging, zodat ook het publiek input kan geven voor de milieueffectenstudie.

 

Wie is de aanvrager?

ArcelorMittal Belgium NV

Keizerinlaan 66

1000 Brussel

Adres van de exploitatie:

ArcelorMittal Gent, John Kennedylaan 51, 9042 Gent

Of kom het document inkijken op de Dienst Milieu en Klimaat

Stadskantoor, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent.

Maak wel vooraf een afspraak, zodat we je vlot kunnen helpen.

Heb je opmerkingen of voorstellen?

Zijn er volgens jou aanvullende milieueffecten die onderzocht moeten worden? Op welke manier? Of heb je alternatieve voorstellen?

Dien ze vóór 22 september 2023 in 

  • Via mail naar milieuenklimaat@stad.gent of naar mer@vlaanderen.be OF
  • Via een brief aan Stad Gent – Dienst Milieu en Klimaat, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent OF
  • Persoonlijk via afgifte van een brief aan het loket van de Dienst Milieu en Klimaat – Stadskantoor, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent (na afspraak)

Belangrijk

  • Vermeld altijd “Publieke inspraak ontwerp-MER ArcelorMittal PR3566” in de titel van je brief of e-mail.
  • Vermeld minstens je naam en adres.