Droge bedding Schelde Gentbrugge

Oppompverbod uit alle onbevaarbare waterlopen is opgeheven

Vanaf 10 oktober 2022 is het niet langer verboden om water op te pompen uit (on)bevaarbare waterlopen en publieke grachten.

De provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen nam, op advies van de Droogtecommissie, volgende maatregelen omwille van de droogte en lage waterpeilen:

tijdslijn

Onttrekkingsverbod opgeheven

Middelgrote tot grote bemalingen moeten peilgestuurd

Oppompverbod uit bevaarbare waterlopen

Oppompverbod uit onbevaarbare waterlopen

Extra zuinig met drinkwater

Bij extreme droogte doen we er goed aan om extra zuinig met leidingwater om te springen.
Doe jij ook mee door deze watersparende tips toe te passen?

Brandgevaar geweken

Vanaf woensdag 14 september 2022 geldt opnieuw code groen voor brandgevaar in de natuurgebieden.
Het risico op natuurbranden wordt wel nog altijd opgevolgd, maar aan verlaagde intensiteit en is afhankelijk van weersomstandigheden die afwijken van de normale verwachting.

Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos, kan je altijd de actuele code van een provincie raadplegen en vind je aanvullende informatie over de verschillende risicocodes.