Onteigening in het kader van de ruilverkaveling Schelde-Leie

Voor de aanleg van een fietspad tussen de Fietssnelweg F7 en de N60 is een onteigening vastgesteld.

Op termijn komt er een nieuwe veilige fietsverbinding vanaf de tussen de fietssnelweg F7 (Parkbosbruggen) – Don Boscocollege – N60 – Technologiepark Ardoyen in Gent-Zwijnaarde. Deze fietsverbinding is o.a. noodzakelijk om in een veilig fietstracé te voorzien voor de zwakke weggebruiker en een bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk te realiseren.

Het ruilverkavelingscomité Schelde-Leie besliste op 8/12/2022 om voor de realisatie van deze fietsverbinding een onteigeningsprocedure op te starten overeenkomstig het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

De onteigening betreft de goederen die kadastraal gekend staan als, Gent (Zwijnaarde), 24ste afdeling, sectie A, delen van nrs 30E, 37C, 38, 39, 40, 126B, 127B, 128D, 130B, 131A, 132, 134A.

Van 2 maart 2023 tot en met 31 maart 2023 liep een openbaar onderzoek. In die periode kon iedereen het  voorlopig onteigeningsbesluit samen met de voorlopige onteigeningsplannen en de projectnota inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen.

Het ruilverkavelingscomité Schelde-Leie verkreeg op 30 juni 2023 de machtiging tot onteigening van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Het definitief onteigeningsbesluit werd vastgesteld op 6 juli 2023.  

Alle documenten over de onteigening m.b.t. de aanleg van de fietsverbinding tussen het Moddermanpad en de N60 vind je op deze pagina van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).