Nederlandse bestuurders moeten zich niet langer registreren voor LEZ

De Stad Gent benadrukt wel dat het advies van de federale overheid geldt: alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.

Nederlanders die met hun wagen de Gentse lage-emissiezone (LEZ) in willen, hoeven zich niet langer te registreren. De camera’s herkennen naast de Belgische nu ook de Nederlandse kentekens. Niettemin benadrukt de Stad Gent dat ook hier het advies van de federale overheid geldt: alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.

Koppeling met Nederlandse RDW

De Stad Gent hanteerde tot vandaag een registratieplicht voor alle buitenlandse voertuigen omdat er geen toegang was tot de voertuiggegevens van andere landen. Daarom moet elke buitenlandse wagen - ook gloednieuw of elektrisch - zich eerst registreren. Die registratieplicht vervalt nu specifiek voor Nederlandse voertuigen.

De Stad Gent maakte een koppeling met het kentekenregister van de RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer), waardoor de toegang van Nederlandse voertuigen nu automatisch kan worden bepaald. Verwacht wordt dat deze maatregel, als de coronacrisis is geweken, het aantal overtredingen van Nederlandse bezoekers drastisch zal doen afnemen.

Gent rekende aanvankelijk op Eucaris, een Europees verdrag waardoor landen gegevens van voertuigen kunnen uitwisselen. Maar dat verdrag loopt – door het uitblijven van een federale regering – vertraging op. Daarom hebben de stadsdiensten de afgelopen weken alles in het werk gezet om een koppeling te maken met de Nederlandse RDW. Het resultaat is dat Nederlandse voertuigen niet langer geregistreerd moeten worden. Dit zal een positief effect hebben op het aantal buitenlandse overtredingen. Daarnaast is het uiteraard klantvriendelijker voor alle Nederlanders met een propere wagen. We hopen dat het Eucaris-verdrag dit op termijn ook mogelijk kan maken voor Franse, Duitse en Britse bezoekers.

Tine Heyse , schepen van Milieu en Klimaat 

Meertalige stickers op parkeermeters

Uit de cijfers van de maand februari blijkt dat vooral buitenlandse bezoekers tegen de lamp lopen. 69% van het totale aantal overtredingen in februari staat op naam van een buitenlandse nummerplaat. Het gaat vooral om Nederlanders (46%), gevolgd door Fransen (22%) en Duitsers (11%).

Omdat de registratieplicht voor andere buitenlandse bezoekers niet vervalt, zet de Stad Gent extra communicatiemiddelen in. Zo komen er meertalige stickers op alle parkeermeters binnen de LEZ. Een nieuwe advertentiecampagne op Waze moet bovendien Franse en Engelse toeristen op de hoogte brengen wanneer ze Gent naderen.

97,1% van de Belgen in orde

Belgen blijken beter op de hoogte: maar liefst 97,1% van de Belgische voertuigen voldeed in februari aan de toelatingsvoorwaarden. De afgelopen maand werden er 4.642 Belgische boetes uitgestuurd. Dat gaat zowel om voertuigen die helemaal niet meer toegelaten zijn (rode categorie) als om dieselwagens met een euronorm 4 waarvoor geen toelating betaald werd (oranje categorie).

Hoe meer autobestuurders zich aan de toelatingsvoorwaarden houden, hoe minder boetes we moeten uitschrijven en hoe properder de lucht. De gezondheid van de Gentenaars en de bezoekers komt op de eerste plaats. We verwachten en hopen dat de boetes stelselmatig zullen afnemen.

Tine Heyse , schepen van Milieu en Klimaat 

Tot en met deze week is er bovendien al 1.400.156 euro geïnvesteerd in een uitgebreid pakket aan sociaal ondersteunende maatregelen.

Wie zeker wil weten of zijn wagen toegelaten is, kan zijn voertuig controleren op www.lez2020.gent. Wie geen computer heeft, kan een afspraak maken met het LEZ-team via lez@stad.gent of bellen naar de LEZ-lijn op het nummer 09 210 10 30.