LEZ-reglement: wat verandert er vanaf 15 juni?

De gemeenteraad van 25 mei 2020 keurde een aantal veranderingen goed in het LEZ-reglement. We zetten de belangrijkste op een rij.

Onderstaande aanpassingen in het LEZ-reglement gaan in vanaf maandag 15 juni 2020.

Tijdelijke toelating en dagpas kan je kopen tot 1 dag na binnenrijden

Voor autobestuurders die de LEZ enkel binnen mogen met een tijdelijke toelating of een LEZ-dagpas worden de regels soepeler. Tot op de dag van vandaag moet je een tijdelijke toelating of een LEZ-dagpas uiterlijk op de dag zelf aanschaffen. Vanaf 15 juni 2020 kan een tijdelijke toelating en een LEZ-dagpas ook nog aangekocht worden tot 1 dag na het binnenrijden van de zone. Die versoepeling maakt mogelijk dat automobilisten en toeristen die minder vertrouwd zijn met de LEZ zich toch nog in regel kunnen stellen.

Laattijdige registratie wordt mogelijk

Sommige bestuurders die de Gentse LEZ willen binnenrijden, moeten hun voertuig registreren. Het gaat vooral over buitenlandse voertuigen (behalve Nederlandse voertuigen) die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden maar nog niet in de LEZ-databank zijn opgenomen,  over voertuigen van personen met een handicap die in aanmerking komen voor een vrijstelling of over voertuigen die over een betere euronorm beschikken dan afgeleid kan worden van het inschrijvingsbewijs. De registratie moet ten laatste 1 dag na het binnenrijden van de LEZ gebeuren. De registratie zorgt ervoor dat bij de controle kan nagegaan worden of het voertuig aan de LEZ-regels voldoet of niet.

In de praktijk rijden er ook autobestuurders in de LEZ die in aanmerking komen voor die gratis registratie, maar die dit niet tijdig in orde hebben gebracht. Tot voor kort ontvingen de overtreders een boete van 150 euro voor die nalatigheid, die verder geen milieuvoordeel of -nadeel oplevert.

Met de nieuwe aanpak  vanaf 15 juni 2020 ontvangen die bestuurders nog altijd een brief met geldboete. Maar ze krijgen ook de mogelijkheid om binnen de bezwaartermijn van 30 dagen hun voertuig te registreren om op die manier de geldboete ongedaan te maken. Voor die laattijdige registratie wordt wel een retributie van 75 euro aangerekend.

Versoepeling terugbetaling toelating

Een goedgekeurde toelating van 1 jaar die op het moment van de aanvraag nog minstens 6 maanden geldig is, kan voor 50% terugbetaald worden.  LEZ-toelatingen van kortere duur (4 maanden, 1 maand, 1 week) kunnen niet terug betaald worden. Tot op de dag van vandaag is die terugbetaling gekoppeld aan bepaalde voorwaarden, maar  vallen vanaf 15 juni 2020 weg.   

Toelating is in uitzonderlijke gevallen overdraagbaar

Wanneer de nummerplaat van het voertuig verandert, moet er voor het voertuig een nieuwe toelating gekocht worden. Wanneer je het voertuig doorverkoopt, moet de nieuwe eigenaar een toelating kopen. Toelatingen zijn immers niet overdraagbaar. Het reglement voorziet vanaf 15 juni  2 uitzonderingen op bovenstaande regel.  

Je hoeft geen nieuwe toelating te kopen :

  • als je buiten jouw wil een nieuwe nummerplaat moet aanvragen (als de nummerplaat is gestolen bijvoorbeeld)
  • als de persoon op wiens naam de nummerplaat staat, is overleden en je op hetzelfde adres woont en de nummerplaat van hetzelfde voertuig laat veranderen.