Klimaatplan 2020-2025: samen naar een klimaatneutraal Gent

Gentse klimaatplan 2020-2025: gasloos verwarmen, een rollend klimaatfonds en circulaire economie. Lees over deze en andere ambities.

The time is now. Willen we van Gent een klimaatneutrale stad maken tegen 2050, dan hebben we een duidelijke wegwijzer nodig. Het nieuwe klimaatplan 2020-2025 is zo’n routeplanner: het plan bundelt de klimaatambities van de Stad Gent op korte termijn (2030), zonder de eindstreep (2050) uit het oog te verliezen. Om de ambities waar te maken kiest Gent voor gasloze verwarming, een rollend klimaatfonds om meer (woning) renovaties te realiseren en een grotere focus op een circulaire economie. Met een blogreeks en online sessies wil de Stad iedereen betrekken bij de transitie  naar een gezond, leefbaar en klimaatneutraal Gent.

 

 

Wat staat er in het nieuwe klimaatplan?

Het nieuwe klimaatplan telt meer dan 100 actiepunten over 7 verschillende domeinen (= energiezuinig wonen, hernieuwbare energie, bedrijven en tertiaire sector, transport, voeding, circulaire economie en klimaatadaptatie) heen.  Om de weg niet te verliezen, hebben we de belangrijkste actiepunten verzameld op onderstaande infografiek.
Klik op de afbeelding om te vergroten.

Wat zijn de belangrijkste nieuwigheden?

Gent kiest voor gasloze verwarming

Om de energietransitie – naar 100 % hernieuwbare energie (groene stroom en groene warmte) – op termijn waar te maken, wil de Stad stevige stappen zetten richting gasloze verwarming. Daarom is het helpen realiseren van een uitbreiding en bijkomende warmte/stoomnetten (op restwarmte of een belangrijke andere bron van hernieuwbare energie) een must. Net zoals het uitbouwen van andere alternatieven. De Stad wil ook werk maken van meer groene stroomproductie in Gent en mikt daarbij op een verdubbeling van het aantal zonnepanelen tegen 2025.

30% minder energieverbruik in Gentse woningen tegen 2030

De Energiecentrale, het Gents adviespunt voor energiezuinig wonen en renoveren, zal meer dan ooit zijn schouders zetten onder renovatiebegeleiding voor Gentse burgers. Het doel is om de Gentse woningen zo energiezuinig mogelijk te maken in de komende jaren. Ook de werking naar de appartementen wordt opgeschaald.

Een nieuw systeem van goedkope, langlopende energieleningen - of een rollend fonds - zal Gentenaars toelaten om energiewerken te bundelen en versneld uit te voeren. Zo kunnen ook mensen met een lager inkomen aan de renovatie beginnen met een comfortabel startbedrag, kunnen ze de renovatie grondiger aanpakken en zien ze de besparing sneller op hun energiefactuur.

Oog voor circulaire initiatieven

Circulaire strategieën zijn nodig om de emissiekloof te helpen dichten. Naar schatting komt 60 % van de totale Vlaamse broeikasgasuitstoot van materiaal gerelateerde activiteiten. Door het gebruik van primaire grondstoffen te verminderen en materialen en producten langer in de kringloop te houden, wil de Stad haar voetafdruk beperken.

Waar wil de Stad Gent naartoe?

  • In 2009 ondertekende onze stad, als eerste in België, het Burgemeestersconvenant, een Europees initiatief om lokale besturen te mobiliseren tegen klimaatverandering. De afgelopen 10 jaar troffen we heel wat maatregelen die er mede voor zorgen dat de doelstelling die we toen formuleerden, namelijk -20 % CO2 tegen 2020 ten opzichte van 2007, binnen bereik ligt.
  • In lijn met het akkoord van Parijs lanceerde Europa in 2015 het nieuwe, geïntegreerde Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie. De Gentse gemeenteraad ondertekende dit engagement op 23 november 2015. Dit nieuwe convenant is gericht op het verminderen van de CO2-uitstoot met minstens 40 % tegen 2030. Ook klimaatadaptatie - of hoe we onze stad kunnen voorbereiden op de gevolgen van klimaatopwarming zoals droogte, hitte en wateroverlast - maakt deel uit van dit actieplan. Het engagement richting Europa bevat ook de doelstellingen op lange termijn: Gent wil een klimaatneutrale stad zijn tegen 2050. Dit betekent: geen netto CO2-uitstoot.

Waar staan we vandaag?

Data over de uitstoot van broeikasgassen zijn onmisbaar om dit klimaatplan te duiden. Het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) levert jaarlijks de basisdata voor de Gentse CO2-uitstoot, aangevuld met lokale databronnen (uitstoot van eigen gebouwen en vloot, openbare verlichting, de afvalenergiecentrale IVAGO en het warmtenet van Luminus). Op onderstaande grafiek zien we dat de CO2-uitstoot in de periode 2007-2018 aanzienlijk daalde. Toch valt op dat de huidige trendlijn onvoldoende is om de doelstelling van -40% CO2 in 2030 te halen. Daarom schakelt dit klimaatplan een versnelling hoger.  

Wil je meer weten?

Het nieuwe klimaatplan is een initiatief van de Stad, maar er is een duidelijke rol weggelegd voor iedere inwoner, ieder bedrijf, iedere kennisinstelling en iedere overheid. Wil je betrokken blijven, dan raden we je aan om onze website in de gaten te houden.

  • Blogserie “In de ban van het Gents Klimaatplan”

Vanaf december start de 10-delige blogserie ‘In de ban van het Gents Klimaatplan’. In deze blogserie volgen we de verhalen van medewerkers, inwoners, bedrijven of organisaties die hun licht laten schijnen op een van bovenstaande klimaatambities. Wat betekent die ambitie voor hen? Heeft die ambitie impact op hun werking? Zullen ze hun gedrag aanpassen? Of zitten ze met twijfels? De blogserie geeft een heldere kijk achter de schermen van het nieuwe klimaatplan en vertaalt de theoretische doelstellingen in concrete getuigenissen.

In de 1ste blogpost leggen we ons oor te luister bij enkele Gentse jongeren. Wat denken zij over het nieuwe klimaatplan van de Stad ? Waar liggen ze van wakker? Wat zijn hun twijfels? Hoe zien zij de toekomst? Je leest de blogpost elke 2 weken op de pagina van Gent Klimaatstad.

 

  • Online sessies

Om Gentenaars nog meer te betrekken bij het nieuwe klimaatplan organiseert de Stad in het voorjaar van 2021 digitale live sessies over wat de klimaattransitie in hun leven betekent. Tijdens deze online webinars vertalen experts het nieuwe klimaatplan in concrete tips & tricks voor elke Gentenaar. Want ‘klimaat’ is  geen ver-van-ons-bed-show: het zit in onze vuilniszak, in de pan waarin we koken, in de auto die voor de deur staat. De online sessies zullen begin 2021 kenbaar gemaakt worden op de webpagina van Gent Klimaatstad.

Wil je als eerste op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief