Kennisgeving: Scopingsadvies voor het project ‘Uitbreiding en hervergunning van cementmaalderij Cemminerals in Gent’

Kijk de kennisgeving in en geef vóór 10 juni opmerkingen op dit project.

Doel van deze kennisgeving

De Vlaamse Overheid, Departement Omgeving, Team Omgevingseffecten – Milieueffectrapportage wil jou als burger via dit bericht

  • informeren over het gepland project ‘Uitbreiding en hervergunning van cementmaalderij Cemminerals in Gent’
  • informeren over het latere project-milieueffectenrapportage (PR-MER) 
  • in een vroege fase oproepen om extra info aan te leveren voor de effectenstudie.

Deze vraag naar advies is geen openbaar onderzoek waarbij je een bezwaarschrift kan indienen.

Wie is de aanvrager?

Cemminerals nv

Christoffel Columbuslaan 37

9042 Desteldonk

Adres van de exploitatie: idem

Kijk de kennisgeving in

Het dossier ligt ter inzage van 11 mei 2023 tot en met 10 juni 2023.

Geen pc? Kom het document inkijken op de Dienst Milieu en Klimaat.

Stadskantoor

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

Maak hiervoor wel een afspraak, zodat we je vlot kunnen helpen.

Waar kan je met vragen en opmerkingen terecht?

Je kan tot en met 10 juni 2023 opmerkingen bezorgen:

  • Via een e-mail naar milieuenklimaat@stad.gent en naar mer@vlaanderen.be of
  • Persoonlijk via afgifte of via een brief aan Stad Gent – Dienst Milieu en Klimaat, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent of
  • Persoonlijk via afgifte van een brief aan het loket van de Dienst Milieu en Klimaat – Stadskantoor, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent 

Belangrijk

  • Vermeld altijd “Publieke inspraak scopingsadvies Cemminerals Gent PR3533in de titel van je brief of e-mail.
  • Vermeld minstens je naam en adres