Kennisgeving: Scopingsadvies voor het project-MER ‘hervergunning van KRONOS in Gent’

Kijk de kennisgeving in en geef vóór 11 juni opmerkingen of reacties op dit project.

Doel van deze kennisgeving

Kronos Europe heeft het voornemen een project-milieueffectrapport (project-MER) op te stellen. Het project-MER is

  • aangemeld bij het team milieu-effectenrapportage van het Vlaamse Departement omgeving
  • met een vraag om advies over de informatie die in het project-MER opgenomen moet worden (=scopingadvies).

Kronos Europe wenst hierbij een openbare raadpleging zodat ook het publiek al input kan geven voor de milieueffectenstudie.

Wie is de aanvrager?

Kronos Europe

Langerbruggekaai 10

9000 Gent

Adres van de exploitatie: idem

Kijk de kennisgeving in

Het dossier ligt ter inzage van 12 mei 2023 tot en met 11 juni 2023.

Geen pc? Kom het document inkijken op de Dienst Milieu en Klimaat.

Stadskantoor

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

Maak hiervoor wel een afspraak, zodat we je vlot kunnen helpen.

Waar kan je met opmerkingen en reacties terecht?

Je kan tot en met 11 juni 2023 opmerkingen bezorgen:

  • Via een e-mail naar milieuenklimaat@stad.gent en naar mer@vlaanderen.be OF
  • Via een brief aan Stad Gent – Dienst Milieu en Klimaat, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent OF
  • Persoonlijk via afgifte van een brief aan het loket van de Dienst Milieu en Klimaat – Stadskantoor, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent (na afspraak)

Belangrijk

  • Vermeld altijd “Publieke inspraak scopingsadvies Kronos Europe PR3536” in de titel van je brief of e-mail.
  • Vermeld minstens je naam en adres