Goodfood@school in het GO! Lyceum Gent

Een dag rond het thema gezonde, duurzame voeding op school: één van de acties binnen het gratis begeleidingstraject met Rikolto.

Duurzame voeding op het GO! Lyceum Gent, daar wilde een enthousiaste leerkracht werk van maken. Na een gesprek met Femke van Rikolto brainstormde een werkgroep van gemotiveerde leerkrachten over mogelijke acties rond gezonde, duurzame voeding op de school. De pedagogische studiedag was een gepast moment voor feedback van het bredere lerarenkorps. Zo was iedereen mee! 

Zelf aan de slag met voedseloverschotten 

Hoe konden de leerkrachten interesse bij de leerlingen voor het thema wekken? Ze organiseerden een volledige dag rond duurzame voeding voor het derde en vierde jaar Zorg en welzijn!   

Duurzame voeding staat in de leerlijn, maar het is pas wanneer je er in de praktijk iets mee doet dat het blijft hangen.

Tamara, Leerkracht derde en vierde jaar Zorg en welzijn

De dag startte met een ontbijt dat de vierdejaars met voedseloverschotten maakten. Op vraag van de leerlingen schonken winkels en hotels uit de buurt hun voedseloverschotten weg ?. Van oud Turks brood bakten ze een lekkere broodpudding. Niet alleen stelden de leerlingen in dit project vast hoeveel voedseloverschotten er zijn. Ze leerden ook hoe ze herverdeeld of herwerkt kunnen worden. 

Er zijn producten die niet meer verkocht kunnen worden, maar waarmee je toch nog iets kan doen. Beter dan ze slecht te laten worden en weg te gooien. Er zijn goede doelen zoals Too good to go en Let’s save food die daarbij helpen.  
Ook naar verpakking toe hebben we geleerd hoe je voedingswaren langer kan bewaren en tegelijk minder plastiek kan verbruiken. Door bijvoorbeeld cornflakes in grote pakken in herbruikbare potten te bewaren. (Selinay en Simon, leerlingen zorg en welzijn) 

Let’s save food en een quiz met praktische tips 

Daarna ging de school op bezoek bij Let’s save food in Gentbrugge. De leerlingen zagen er hoe Let's save food iedere dag voedseloverschotten ophaalt, sorteert en klaarzet voor de verdeelmomenten. De voeding die overblijft gaat naar het Spilvarken zodat de verspilling echt minimaal is.  

In de namiddag kregen de leerlingen een workshop over voedselverspilling van FoodWIN. Aan de hand van een interactieve quiz leerden ze hoe ze zelf minder voeding kunnen verspillen, wat het verschil is tussen 'Tenminste Houdbaar Tot' en 'Te Gebruiken Tot', hoe ze kunnen inschatten of voeding nog goed is en hoe ze iets goed moeten bewaren. 

Ik ga vanaf nu eitjes in water leggen om te controleren of ze nog goed zijn. De koelkast ga ik op 4°C of lager zetten. Van groenten zoals een broccoli kunnen we alles gebruiken, ook de stronk voor in de soep. Voor we thuis inkopen doen, moeten we in de koelkast kijken wat er nog in zit. 

Zoë, Leerling Zorg en welzijn

Initiatieven voor meer toegang tot gezonde voeding 

De dag daarop kwam de organisatie Enchanté praten over voeding en armoede. Dat is dagelijkse realiteit: twee mensen, die in armoede verzeild geraakten, kwamen getuigen en de leerlingen  interviewden enkele deelnemende hartelijke zaken met het Enchanté-systeem. Met dit systeem kunnen klanten een uitgestelde soep,koffie,… schenken aan iemand die er het geld niet voor heeft. 

Welke plannen heeft de school? 

Deze themadagen zijn een opstap om de komende jaren meer rond het thema duurzame voeding te gaan werken. Ze willen het project stap-voor-stap aanpakken zodat iedereen mee is en het project haalbaar blijft. 

  • De leerlingen dachten in groepjes na over wat er op school nog kan verbeteren rond voeding en duurzaamheid. De werkgroep stelt de meest concrete ideeën vooraan de directie. 
  • De school wil ook starten met Brood(doos)nodig: een project waarbij de school ervoor zorgt dat leerlingen niet met  een lege maag op school zitten.  
  • De leerlingen en leerkracht Tamara en Nathalie waren het er unaniem over eens: “Wij willen ook een reddingsautomaat van Let’s save food op school. We gaan samen een brief schrijven aan onze directie, dit is de ideale manier om mee de strijd tegen voedselverspilling aan te gaan. Leerlingen die honger hebben of geen lunch bij hebben kunnen voor weinig geld eten kopen.” 
  • Daarnaast denken ze erover herbruikbare drinkflessen te promoten bij de leerlingen. 

Dit project kadert binnen het goodfood@school-traject dat het GO! Lyceum Gent volgt onder begeleiding van Rikolto. De Stad Gent biedt je dit gratis aan.