Extra middelen om strijd tegen klimaatopwarming tegen te gaan

Wat betekent het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) voor de Stad Gent?

Op donderdag 10 juni gaven Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers, Stad Gent en VVSG het officiële startschot van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) in het Gentse Baudelopark. Dat Pact geeft steden en gemeenten extra middelen om hun klimaatbeleid kracht bij te zetten.

Wat is het Lokaal Energie- en Klimaatpact? 

Het Lokaal Energie- en Klimaatpact wil de Vlaamse steden en gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete doelstellingen en bouwt voort op reeds ingeburgerde initiatieven zoals het Burgemeestersconvenant 2030. In het Pact wordt er gefocust op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Concreet streeft het Pact tegen 2030 naar één boom per Vlaming, een halve meter haag of gevelgroen per inwoner, één extra natuurgroenperk per 1.000 inwoners, 50 collectieve renovaties per 1.000 wooneenheden, één participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners, één laadpunt per 100 inwoners, één deelsysteem per 1.000 inwoners,  één meter fietspad per inwoner, één vierkante meter ontharding per inwoner en één kubieke meter extra regenwateropvang per inwoner.

Voor het jaar 2021 gaat het om een bedrag van bijna 25 miljoen euro, dat wordt verdeeld tussen de steden en gemeenten die het Pact ondertekenen. Daarnaast zullen ook alle organisaties die lokale besturen willen ondersteunen uitgenodigd worden om eveneens het Pact te ondertekenen en aan te tonen hoe zij lokale besturen kunnen bijstaan in het realiseren van de engagementen.

Wat betekent het Pact voor de Stad Gent? 

Stad Gent springt alvast op de kar. Tijdens het persmoment ondertekende de Stad Gent (symbolisch) als eerste het Pact. De Stad Gent zal de extra middelen goed kunnen gebruiken om haar  klimaatambities nog verder op te drijven: