Dossierkost omgevingsvergunning milieu

Vanaf 1 januari 2023 betaal je een dossierkost bij een aanvraag omgevingsproject of een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden.

De dossierkost moet je betalen vóór het indienen van je dossier dat het betalingsbewijs moet bevatten. Hoe je dat doet, lees je in stap 3 van het stappenplan voor het aanvragen van een omgevingsvergunning milieu.

De dossierkost geldt niet voor meldingsplichtige inrichtingen, het melden van een overdracht of stopzetting van een inrichting en voor aanvragen bij een andere overheid.

De kosten voor het organiseren van een openbaar onderzoek en de publicatie in een krant bleef behouden in het gewijzigde retributiereglement. Als Stad Gent dit organiseert voor je dossier, ontvang je daarvoor nog een factuur per post tijdens de vergunningsprocedure.