Bekendmaking openbaar onderzoek onteigening in het kader van de ruilverkaveling Schelde-Leie

Voor de aanleg van een fietspad tussen de Fietssnelweg F7 en de N60 is een onteigeningsprocedure gestart. Lees hier hoe je kan reageren.

Op termijn komt er een nieuwe veilige fietsverbinding vanaf de tussen de fietssnelweg F7 (Parkbosbruggen) – Don Boscocollege – N60 – Technologiepark Ardoyen in Gent-Zwijnaarde. Deze fietsverbinding is o.a. noodzakelijk om in een veilig fietstracé te voorzien voor de zwakke weggebruiker en een bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk te realiseren.

Het ruilverkavelingscomité Schelde-Leie besliste op 8/12/2022 om voor de realisatie van deze fietsverbinding een onteigeningsprocedure op te starten overeenkomstig het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

De onteigening betreft de goederen die kadastraal gekend staan als, Gent (Zwijnaarde), 24ste afdeling, sectie A, delen van nrs 30E, 37C, 38, 39, 40, 126B, 127B, 128D, 130B, 131A, 132, 134A.

Van 2 maart 2023 tot en met 31 maart 2023 loopt een openbaar onderzoek. In die periode kan iedereen het  voorlopig onteigeningsbesluit samen met de voorlopige onteigeningsplannen en de projectnota inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen.

Documenten inkijken

Digitaal

De projectnota, het voorlopig onteigeningsbesluit en het voorlopig onteigeningsplan kan je raadplegen op www.VLM.be/Schelde-Leie (tabblad openbaar onderzoek)

Op scherm

Gedurende de hele periode van het openbaar onderzoek kun je deze documenten ook op een scherm inkijken bij de Balie Bouwen van de Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1 9000 Gent of bij de regionale vestiging van de Vlaamse Landmaatschappij,  Virginielovelinggebouw, Maria Hendrikaplein 70 bus 75 te 9000 Gent.

  • Bij de Balie Bouwen van Stad Gent maak je vooraf een afspraak zodat de bestanden beschikbaar staan op een computer om te bekijken. Dat kan via mail naar bouwen@stad.gent of telefonisch 09 266 79 50 en verwijs naar openbaar onderzoek onteigeningsprocedure ruilverkaveling Schelde-Leie. Of je klikt door naar hun webpagina en maakt online een afspraak, (Kies voor ‘Bouwen - dossier inkijken’.)
  • Ook bij de regionale vestiging van VLM  maak je vooraf een afspraak. Een afspraak maken kan via de link die je vindt in de projectfiche op www.VLM.be/Schelde-Leie.

Standpunten, opmerkingen, bezwaar indienen - procedure

Gedurende bovenvermelde periode (uiterlijk op 31 maart 2023) kan je standpunten, opmerkingen of bezwaren over deze geplande onteigening schriftelijk indienen via een aangetekende brief  met vermelding van dossiernummer RVKSL_F7,  naar:

  • Het College van burgemeester en schepenen, Dienst Vastgoed, Botermarkt 1, 9000 Gent 
  • Vlaamse Landmaatschappij regio West, Ruilverkavelingscomité Schelde-Leie, Virginielovelinggebouw, Maria Hendrikaplein 70 bus 75 te Gent