Droge bedding Schelde Gentbrugge

Aanhoudende droogte: verbod oppompen van water uit een aantal onbevaarbare waterlopen

Uit een aantal onbevaarbare waterlopen en publieke grachten mag geen water meer opgepompt worden. Vind hier de onttrekkingszones voor Gent.

De provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen nam, op advies van de Droogtecommissie, maatregelen omwille van de aanhoudende droogte en lage waterpeilen.

Onttrekkingszones voor Gent

Uit een aantal onbevaarbare waterlopen en publieke grachten mag geen water meer opgepompt worden. Voor Gent gaat het om volgende onttrekkingszones en waterlopen:

  • OVL-663: Moervaart van monding Oostvaart tot monding kanaal Gent-Terneuzen
  • OVL-279: Zuidlede
  • OVL-318: Lede
  • OVL-315: Oude Schelde vanaf Gentbruggesluis

Op deze interactieve kaart kun je de betreffende onttrekkingszones en waterlopen regio’s verder in detail bekijken. Dit verbod geldt sinds 11/05/2022 en tot het wordt opgeheven bij besluit van de gouverneur, bij einde van de droogtetoestand.

Bekijk het nieuwsbericht op de website van de gouverneur Oost-Vlaanderen.
Bekijk ook de website van de Droogtecommissie Vlaanderen.

Brandgevaar

De aanhoudende droogte maakt de natuur extra kwetsbaar. Het Agentschap Natuur en Bos roept op om voorzichtig te zijn en niet te roken in natuur- en bosgebieden. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. Vuur maken is verboden.