Droge bedding Schelde Gentbrugge

Aanhoudende droogte: oppompverbod uit alle onbevaarbare waterlopen en risico op natuurbrand

Vanaf 16 juli geldt een oppompverbod uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Kunnen kampvuren bij extreme droogte doorgaan?

De provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen nam, op advies van de Droogtecommissie, al eerder maatregelen omwille van de aanhoudende droogte en lage waterpeilen. Vanaf zaterdag 16 juli geldt een oppompverbod voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in Oost-Vlaanderen. Deze maatregel blijft gelden zolang het grondwaterpeil niet hersteld is.

Meer info

 

Brandgevaar

De droogte in combinatie met hoge temperaturen  en een dalende ondergrens van de relatieve luchtvochtigheid zorgen voor een verhoging van het risico op natuurbrand. Hierdoor geldt risicocode oranje voor alle bos- en natuurgebieden van Natuur en Bos vanaf 18 juli 2022. 

Van 30 juni 2022 tot 30 september 2022 geldt een tijdelijke veiligheidsmaatregel rond kampvuren en koken op vuur in bossen en natuurgebieden.

Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos, kan u steeds de actuele code van een provincie raadplegen en vindt u aanvullende informatie over de verschillende risicocodes.