2020 in 9 markante cijfers

Ah 2020. Het jaar van de coronacrisis en social distancing... Maar wat betekende dit vreemde jaar voor de Gentse klimaatambities?

Opvallend is vooral dat de Gentse huishoudens almaar energie-efficiënter leven. Zij stoten tot 28% minder uit, ondanks het stijgende aantal inwoners. Ook geveltuinen en groendaken blijven het goed doen.

programma

9 markante cijfers

Hoe ver staan we?

De CO2-uitstoot is in de periode 2007-2018 gedaald met meer dan 16,4 %. Mochten alle winters even koud zijn, dan komen we aan een daling van 18,7 %.

  • Vooral de Gentse huishoudens leven almaar energie-efficiënter. Zij stoten tot 28% minder uit, ondanks het stijgende aantal inwoners.  
  • Ook in de handel, horeca, openbare diensten en kleine industrie daalde de uitstoot met 17% op 11 jaar tijd.
  • Verkeer blijft de grootste vervuiler. Hoewel de uitstoot de afgelopen 11 jaar is gedaald met 12%, is er nog heel wat werk aan de winkel. Op snelwegen zien we een status quo, op lokale wegen een beperkte daling. 
  • Tegelijkertijd produceert de Stad almaar meer hernieuwbare energie. In 2007 was een kleine 4 % van de verbruikte energie in Gentse huishoudens hernieuwbaar, vandaag is dat 22 %.
  • De uitstoot van industrie daalde in de periode 2007-2018 met 24%. Dit cijfer gaat over Gentse bedrijven die niet vallen onder het Europese Emissions Trading System (ETS).
     

Ook het Europe Emissions Trading System (ETS) streeft op haar beurt naar klimaatneutraliteit, en werkt met een plafond van toegelaten uitstoot, waarbij bedrijven over de hele Europese Unie uitstootrechten kunnen verhandelen. Op vlak van regelgeving en beleid kan een lokale overheid hier weinig aan toevoegen. Toch zet de Stad Gent mee z’n schouders onder verschillende initiatieven om de CO2-emissies van grote bedrijven te beperken. Zo werd in oktober 2020 het officiële startschot gegeven voor het North-C-Methanol project, waarbij 10 private en publieke partners samenwerken om jaarlijks de CO2-uitstoot met 140.000 ton te verminderen in het Gentse havengebied.

Versnelling hoger met klimaatplan 2020-2025

Op onderstaande grafiek zien we dat de CO2-uitstoot in de periode 2007-2018 aanzienlijk daalde. Toch valt op dat de huidige trendlijn onv-oldoende is om de doelstelling van -40% CO2 in 2030 te halen. De acties van het nieuwe Gentse klimaatplan 2020-2025 moeten ervoor zorgen dat we weer op koers zitten.