Verbrand geen afval

Afval verbranden is verboden en schadelijk voor de gezondheid.

Afval (ook snoeihout en plantenresten) verbranden in open lucht is verboden en schadelijk voor de gezondheid.

Het verbranden van afval in huis of de tuin is strafbaar. Het verbranden van afval dat in de afvalzak of op het containerpark hoort, zorgt voor de uitstoot van erg schadelijke stoffen en daardoor ook voor ernstige gezondheids- en milieuproblemen.

Schadelijk voor de gezondheid

Afval verbranden in de tuin is veel schadelijker dan we denken. Het zorgt ervoor dat dioxines, stof, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en zware metalen in de lucht komen.57% van de dioxine-uitstoot komt van sluikstokers. Daarmee vergeleken is de uitstoot door verbrandingsinstallaties die aan strenge voorwaarden moeten voldoen, bijna niets (0,1 %).

PAK’s en dioxines neemt u hoofdzakelijk op via de voeding. Ze stapelen zich op in uw lichaam. Beide stoffen hebben uiteenlopende schadelijke effecten op uw gezondheid (kanker, vermindering van de weerstand, effect op hormonen, ...).

Fijn stof kan op korte termijn bestaande gezondheidsproblemen als luchtweginfecties en astma verergeren. Bij langdurige blootstelling kan fijn stof leiden tot astma of chronische bronchitis, met benauwdheid, piepende ademhaling en hoesten en zelfs tot vroegtijdig sterven als gevolg.

Geur- en rookhinder

Daarnaast veroorzaken vuurtjes in de tuin ook veel hinder. Vuurtjes verspreiden smerige, stinkende lucht, die allesbehalve aangenaam is voor omwonenden en voorbijgangers.

Planten in de omgeving gaan ook kapot door de walm van een vuurtje. Ook voor het wasgoed van uzelf of uw buren is dit hinderlijk. Vuurtjes stoken in de tuin getuigt van weinig burgerzin en weinig respect voor anderen.

 

Boetes

Sluikstokers riskeren een zware boete. Afval verbranden in de open lucht is streng verboden. Alleen onbehandeld stukhout en plantaardige afvalstoffen van tuinen mogen verbrand worden in Vlaanderen. Maar dan moet het wel gebeuren op meer dan 100 meter afstand van boomgaarden, bossen, huizen, hagen. In Gent zijn er zeer weinig locaties die aan deze voorwaarde voldoen.

Wat kan u doen?

Tuinafval mag u niet verbranden. Hoe kan u uw tuinafval beperken:
• Composteer en gebruik het als natuurlijke bodemverbeteraar.
• Hou bij de inrichting van uw tuin vooraf al rekening met de afmetingen van de plant op latere leeftijd. Zo voorkomt u dat u op termijn te veel zal moeten snoeien.
• Kies voor vaste planten en struiken die langzaam groeien en niet elk jaar grote hoeveelheden snoeisel opleveren. Dit betekent ook minder onderhoud.
• Haksel uw snoeihout. Strooi de snippers uit tussen de planten. Dit voorkomt ook de groei van onkruid en beschermt de bodem.
• Leg met dikkere takken een mooie takkenwal aan. Dit zijn ook ideale schuilplaatsen voor kleine dieren.
• Snoei de haag pas na het groeiseizoen. Te vroeg snoeien stimuleert de haagplanten om nog sneller te groeien.
• Richt een deel van uw gazon in als bloemenweide. Dit is niet alleen mooi maar ook goed voor vlinders en bijen en u bespaart er een hoop maaiwerk mee.
• Gebruik een mulchmaaier voor het maaien van uw gazon. Een mulchmaaier snippert het grasmaaisel fijn waardoor het tussen de grassprietjes valt. Resultaat: minder afval en een natuurlijk bemest gazon dat minder snel uitdroogt.