Wat is Gent Klimaatstad?

Gentse burgers, bedrijven, verenigingen, scholen en de Stad doen van alles om van Gent een klimaatneutrale stad te maken.

Gent anno 2050 heeft zo goed als geen impact meer op het klimaat, en is dan ‘klimaatneutraal’. Alles wat we doen, draagt dan vrijwel niet meer bij tot de klimaatverandering of opwarming van de aarde.

Koppige traditie

Gent is al sinds mensenheugenis een stad waar nieuwe trends ontstaan. Met hun koppigheid, lef en nieuwsgierigheid naar nieuwe, andere dingen en culturen kunnen de Gentenaars omgaan met verandering. Dat maakt dat Gent ook in de 21ste eeuw een trendsetter is om ontwikkelingen op te pikken die van Gent een stad te maken waar het ook over 50 jaar nog goed wonen is.

Enthousiastelingen verenigden zich al in 2009 in het Gents Klimaatverbond om te zoeken naar allerlei manieren om onze impact op het klimaat te verminderen. Deze groep voorlopers zette sindsdien een heleboel acties op touw om van Gent een klimaatvriendelijke stad te maken.

Veel van de acties die binnen dit Klimaatverbond ontstonden zijn intussen groot geworden en bekend bij een breder publiek. Denk maar aan de Leefstraten, Transitie UGent of Green Track. In Gent borrelen nu initiatieven op om de leefbaarheid van de stad te vergroten. Repaircafés, deelinitiatieven, groepsaankopen en stadslandbouw vinden niet langer in de marge plaats, maar in het hart van Gent.

Meer dan een verbond

We zijn intussen dus met heel veel om van onze stad een plek te maken waar een goed klimaat heerst om te wonen, te ondernemen, te werken en te leven.

  • Initiatieven zoals groepsaankopen van zonnepanelen of groepsinvesteringen in windmolens zorgen dat we ons klimaat niet verder belasten voor onze energiebevoorrading.
  • Mensen die auto’s delen of – nog beter – de fiets nemen zorgen voor een betere luchtkwaliteit in onze stad.
  • Mensen die eigen groenten kweken vermijden vele transportkilometers.
  • De vele Gentenaars die hun huis isoleren zorgen dat er minder energie verloren gaat en dus minder CO2 uitgestoten wordt.
  • Handelaars en bedrijven die fietsenstallingen plaatsen of hun energieverbruik verlagen door kleine of grotere ingrepen, dragen allemaal hun steentje bij.

Teveel om op te noemen, te veel om in één verbond te bundelen. We veranderen onze stad langzaamaan samen naar een stad met een goed klimaat en vooral, een stad die goed is vóór het klimaat.

Gent Klimaatstad

Kortom, we zijn op weg naar Gent klimaatstad. Een stad waar u gezonde lucht inademt, waar u voldoende groen hebt om te ontspannen of te verkoelen in de zomer, een stad met ruimte om te spelen en elkaar te ontmoeten, een stad met goed geïsoleerde en comfortabele huizen, een stad waar niet de mensen maar de windmolens en de zonnepanelen overuren draaien, een stad die energieonafhankelijk is. In 2050 wil Gent zo’n stad zijn, zonder impact op het klimaat.

Alle informatie over de acties in Gent Klimaatstad vindt u op de website: