Subsidie voor een stabiliteitsonderzoek van een dak en het aanleggen van een groendak

Om na te gaan of jouw dak bestand is tegen het gewicht van een groendak, kan je ook een subsidie voor een stabiliteitsonderzoek krijgen.

Inhoud

Waarover gaat het?

Groendaken hebben tal van voordelen voor de directe leefomgeving en een waterbufferende werking. Neerslag kan op veel plaatsen niet meer in de bodem dringen en vloeit onmiddellijk naar de riolen. Het gevolg hiervan zijn overbelaste rioleringen en het risico op overstromingen. Een groendak treedt op als een soort buffer: een deel van de neerslag wordt in de verschillende lagen vastgehouden en dient als voedsel voor de planten, een ander deel verdampt. Daardoor vertraagt en vermindert een groendak de neerslagafvoer aanzienlijk en worden de rioleringen ontlast.

Afhankelijk van het soort groendak en de keuze aan beplanting dragen ze ook bij aan de biodiversiteit en vormen ze een belangrijke schakel in het groene netwerk in verstedelijkt gebied. 

Ben je overtuigd van de voordelen, maar twijfel je eraan of je dak bestand is tegen het gewicht van een groendak?
Laat een stabiliteitsonderzoek van je dak doen. Ook hiervoor krijg je een subsidie.  

Opgelet: Vanaf 1 januari 2023 geldt het nieuwe Subsidiereglement voor klimaatadaptieve ingrepen.
Liet jij in 2022 een groendak aanleggen, dan raden we je aan om zo snel mogelijk de subsidie aan te vragen op basis van het lopende ‘Subsidiereglement voor een stabiliteitsonderzoek van een dak en voor de aanleg van een groendak voor de periode 2014-2024’. Alle in 2022 ingediende aanvragen worden behandeld volgens dat subsidiereglement.
Waarom?
Vanaf 1 januari 2023 wordt de bestaande subsidie voor groendaken en stabiliteitsonderzoek uitgebreid met bijkomende klimaatadaptieve ingrepen zoals ontharden, opvangen en infiltreren van regenwater. Mede door het succes van de groendaksubsidie wil de Stad tegemoetkomen aan meerdere subsidieaanvragen. Zo zal vanaf 1 januari het basissubsidiebedrag voor groendaken verlagen van 25 euro naar 15 euro excl. btw voor elke m² boven 100 m². Het maximum per constructie blijft wel  25.000 euro voor deze groendaken. Voor de betere groendaken (dikkere opbouw en meer variatie in beplanting) met hoger subsidiebedrag verandert er niets. 

Wat zijn de voorwaarden?

1. Stabiliteitsonderzoek

Je dak komt in aanmerking voor een stabiliteitsonderzoek

 • als het een bestaand plat dak zonder groendak is met een minimale oppervlakte van 6 m²;
 • als het een vergund gebouw is op Gents grondgebied;
 • als het stabiliteitsonderzoek uitgevoerd wordt door een stabiliteitsingenieur;
 • zolang er kredieten beschikbaar zijn.

 

2. Minimale voorwaarden voor een subsidie voor de aanleg van een groendak

Je krijgt een basissubsidiebedrag als je dak beantwoordt aan volgende minimale voorwaarden:

 • Het groendak is minimum 6 m² groot.
 • Het groendak bestaat uit een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag in die volgorde van onder naar boven, en dit over de volledig aangelegde oppervlakte.
 • De substraatlaag is minstens 6 cm dik en bestaat uit niet-chemisch materiaal.
 • Op een plat dak is een buffervolume onder de planten voorzien van minimaal 35 liter/m².
 • Het gebouw is vergund en ligt op Gents grondgebied.

3. Voorwaarden voor een hoger subsidiebedrag voor de aanleg van een groendak

Je krijgt een hoger subsidiebedrag als het groendak aan elk van de volgende voorwaarden voldoet:

 • het groendak wordt aangelegd door een aannemer;
 • het groendak heeft een minimaal opbouwgewicht van 100 kg/m² (= gewicht droge toestand);
 • het groendak heeft een buffercapaciteit van minimaal 50 l/m²;
 • de substraatlaag is minstens 10 cm dik;
 • de vegetatielaag bestaat voor minstens 50% van de oppervlakte uit andere planten dan sedum.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

1. Subsidiebedrag voor het stabiliteitsonderzoek

 • Voor niet-btw-plichtigen: de reële kostprijs incl. btw of een maximaal bedrag van 250 euro verhoogd met 21% btw
 • Voor btw-plichtigen: de reële kostprijs excl. btw of een maximaal bedrag van 250 euro 

2. Subsidiebedrag voor het aanleggen van een groendak dat voldoet aan de minimale voorwaarden

 • Voor niet-btw-plichtigen: 25 euro/m² verhoogd met 21% btw of de reële kostprijs incl. btw als de kostprijs lager is.
 • Voor btw-plichtigen: 25 euro/m² of de reële kostprijs excl. btw als de kostprijs lager is.

Je kunt per gebouw maximaal 25.000 euro aanvragen.

3. Verhoogd subsidiebedrag voor het aanleggen van een groendak

 • Voor niet-btw-plichtigen: 45 euro/m²  verhoogd met 21% btw of de reële kostprijs incl. btw als de kostprijs lager is.
 • Voor btw-plichtigen: 45 euro/m² of de reële kostprijs excl. btw als de kostprijs lager is.

Je kunt per gebouw maximaal 50.000 euro aanvragen.

Wat heb ik nodig?

Particulieren sturen alle bewijsstukken zoals vermeld in het aanvraagformulier mee.

Niet-particulieren die een subsidiebedrag van meer dan 25.000 euro aanvragen sturen ook

 • een balans,
 • een resultatenrekening,
 • een verslag betreffende beheer en financiële toestand mee. 

Wat moet ik doen?

Je vraagt de subsidie aan na uitvoering van de werken. Dat kan op twee manieren:

Gemakkelijk en snel

Minder snel

 • Download het aanvraagformulier subsidie groendak of subsidie stabiliteitsonderzoek, druk het af en vul het in. Of vraag het aan bij de Dienst Milieu en Klimaat via milieuenklimaat@stad.gent.
 • Voeg de bewijsstukken toe.
 • Verzend je aanvraag in een voldoende gefrankeerde enveloppe naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1 te 9000 Gent.

De Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de aanvraag en brengt je op de hoogte van de beslissing . Eventueel kan ze bijkomende bewijsstukken opvragen of de werken controleren.

Wil je na indienen weten wat de stand van zaken van je dossier is?

 • Surf naar www.mijnburgerprofiel.be
 • Meld je aan als je nog niet aangemeld bent
 • Je vindt de laatste status van je dossier bij de meldingen

Wil je meer info over energiezuinige renovatie, alle premies en een energielening? Contacteer de Energiecentrale.

Regelgeving

Subsidiereglement voor een stabiliteitsonderzoek van een dak en voor de aanleg van een groendak voor de periode 2014-2024 (geldig t.e.m. 31 december 2022)