Subsidies voor erkende milieu- of natuurverenigingen

Erkende Gentse natuur-en milieuverenigingen kunnen een subsidie van de Stad Gent krijgen

Inhoudstafel

Beschrijving

Alle erkende Gentse milieu- en natuurverenigingen én hun gebiedsspecifieke werkgroepen komen in aanmerking voor subsidies als ze voldoen aan de voorwaarden in het reglement. Startende organisaties krijgen een startsubsidie, bestaande verenigingen krijgen een werkingssubsidie.

Vraag een subsidie aan

 

Voorwaarden

De voorwaarden vind je terug in het reglement voor de subsidiëring van erkende milieu- en natuurverenigingen.

Bedrag

 • Startsubsidie: forfaitair bedrag van 250 euro.
 • Werkingssubsidie: 200 euro basisbedrag + 100 euro per bonuspunt.

Benodigdheden

Startsubsidie

 • Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier startsubsidie;
 • Verzekeringsbewijs burgerlijke aansprakelijkheid.

Werkingssubsidie

 • Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier werkingssubsidie;
 • De stavingsstukken voor de activiteiten;
 • Een door het bevoegd bestuursorgaan goedgekeurd jaarverslag van het vorige kalenderjaar voor beheer en financiële toestand;
 • Een bewijs van verzekering voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

Procedure

 • Dien je aanvraag in vóór 31 maart.
 • Download één van de aanvraagformulieren op deze pagina. Vul in en stuur per e-mail naar milieuenklimaat@stad.gent.
 • De activiteiten waarvoor je een subsidie aanvraagt dateren van het voorbije kalenderjaar.
 • Na het indienen van jouw aanvraag kan de Stad Gent je om bijkomende informatie vragen over het ingediende subsidiedossier, de boekhouding van de vereniging en de activiteiten op het terrein.
 • Uiterlijk vier maanden na de uiterste indiendatum voor de subsidieaanvraag ontvang je een brief met een beslissing over de subsidiëring.