Subsidie voor klimaatprojecten

Met een subsidie van maximaal 1.500 euro wil de Stad Gent jou of jouw vereniging stimuleren om klimaatvriendelijke projecten op te zetten.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

De Stad Gent wil haar inwoners en verenigingen stimuleren om inspirerende, informerende of sensibiliserende klimaatprojecten op te zetten en geeft hiertoe een subsidie ter ondersteuning.

Dit past binnen de doelstelling om van Gent een klimaatneutrale stad te maken tegen 2050. Dat is een leefbare stad waar het aangenaam wonen, werken en leven is, zonder dat er een impact is op het klimaat.

Voorwaarden

De voorwaarden om een project in te dienen vind je terug in het reglement.

Bedrag

De subsidie bedraagt maximum 1.500 euro.

Uitzonderingen

Je kunt geen aanvraag indienen voor onder meer:

  • privéactiviteiten;
  • partijpolitieke of partijgebonden activiteiten;
  • activiteiten gericht op winstbejag.

Binnen deze subsidie kan je evenmin personeelskosten inbrengen, noch investeringen aan gebouwen of in grote toestellen. De subsidie dient in eerste instantie om de Gentenaars samen te brengen rond het klimaat en het streven naar klimaatneutraliteit. Die boodschap vormt de rode draad van uw project.

Procedure

  • je kunt het hele jaar door een projectaanvraag indienen, ten laatste twee maanden voor het project van start gaat.
  • Stuur de aanvraag op naar het adres dat op het aanvraagformulier staat of geef het af aan het loket van de Dienst Milieu en Klimaat.
  • De Dienst Milieu en Klimaat stelt een advies op voor het college van burgemeester en schepenen en kan eventueel extra uitleg vragen aan de initiatiefnemer.
  • Het college van burgemeester en schepenen neemt op basis van het advies van de Dienst Milieu en Klimaat een beslissing over de toekenning van een subsidie, en dit voor de startdatum van het project. De Stad Gent brengt je zo snel mogelijk na de beslissing op de hoogte over de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.