Start een klimaatproject

Wil je een activiteit rond klimaat organiseren in Gent? De Stad steunt jouw project met maximaal 1500 euro.

Je kent dat wel. Iets is 'sterker dan jezelf'.
Je wil de Gentenaars inspireren om klimaatvriendelijker te leven en daarvoor een actie ondernemen.
Goed plan. Een plan dat de Stad graag steunt met een maximale subsidie van 1500 euro.

Rond welke thema’s kan je werken?

Een debat organiseren, een theateract opzetten of een leefstraat inrichten? Welke vorm jouw actie aanneemt, laten we volledig aan jouw verbeelding over.
Werk je rond deze thema's, dan zit je zeker goed:

  • Mobiliteit: fiets- en autodelen; het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer; het terugdringen van het gemotoriseerd vervoer op basis van fossiele brandstoffen;
  • Bouwen en wonen: het bewust omgaan met energie; duurzame en hernieuwbare lokale energieproductie; het rationeel gebruik van water; groen in de stad;
  • Voeding: het verminderen van de vleesconsumptie; lokale voedselproductie en het stimuleren van de korte keten; landbouw in de stad; duurzame voedselconsumptie

Denk jij nog aan iets anders? Leg het gerust voor, dan bekijken we of het alsnog in aanmerking komt voor een klimaatprojectsubsidie.

Samen naar een klimaatneutraal Gent

Tegen 2050 wil Gent klimaatneutraal worden. Een ambitieuze doelstelling want het betekent dat alles wat de Gentenaars dan doen, geen negatieve invloed meer heeft op het klimaat.
Een onhaalbare kaart? Niet als we er nu al iets aan doen en we de schouders gezamenlijk onder dat doel zetten. Dat is wat we met Gent Klimaatstad proberen te bereiken.