Energiepremies voor panden bestemd voor ondernemen

Stad Gent geeft tot 10.000 euro aan premies voor energiebesparende maatregelen in panden bestemd voor ondernemen

 

Beschrijving

Wil je energiebesparende maatregelen treffen in een pand bestemd voor ondernemen, dan kan je rekenen op financiële steun van de Stad Gent. Er zijn subsidies voor meerdere energiebesparende maatregelen.

Je kan de subsidie online aanvragen ofwel het aanvraagformulier downloaden.

Interessante weetjes:

 • Wie meer isoleert, krijgt een hogere premie;
 • Tot 10.000 euro per pand;
 • Ook voor (ver)huurders;
 • Ook steun voor investeringen na energiescan (onderdeel van energiecoaching).

Alle subsidies voor energiebesparende maatregelen op een rijtje:

 • Subsidie voor het aanbrengen van dakisolatie/ binnenafwerking;
 • Subsidie ramen;
 • Subsidie gevelisolatie;
 • Subsidie vloerisolatie;
 • Subsidie wand- of vloerverwarming gekoppeld aan een laagtemperatuursysteem;
 • Subsidie warmtepomp/warmtepompboiler;
 • Subsidie voor investeringen na energiescan (onderdeel van energiecoaching).

 

 

Voorwaarden

Voor de subsidie komen een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, eigenaar of huurder van het pand gelegen op het grondgebied Gent in aanmerking.

De subsidies zijn van toepassing op:

 • bestaande panden en delen van appartementsgebouwen die tot de mede-eigendom behoren;
 • die minimum 10 jaar oud zijn;
 • die aangesloten zijn op het distributienet van Fluvius;
 • bestemd zijn voor de uitvoering van de activiteiten van een onderneming, waarvoor een inschrijving in de Kruispuntbank Ondernemingen vereist is.

De voorwaarden zijn verschillend per subsidie. Ze geven telkens aan aan welke technische voorwaarden de werken moeten voldoen.

Lees meer over subsidiebedragen en voorwaarden in het reglement.

 

 

Bedrag

De bedragen hangen af van de soort subsidie.
Raadpleeg hiervoor het reglement.

Het bedrag wordt hoger door te combineren met energiepremies van Fluvius

 

Benodigdheden

Je voegt bij je aanvraag offertes, facturen, bijkomende stavingsstukken, foto’s of eventueel andere gevraagde documenten toe.
Ben je huurder, dan vind je hier ook het formulier 'Toestemming eigenaar voor huurders'.
Voor de online toepassing voeg je een pdf van deze documenten toe.

Wens je online te ondertekenen met je token of elektronische identiteitskaart, hou deze bij de hand.

Hou ook je bankrekeningnummer, ondernemingsnummer, EAN-code en Nacebel-code bij de hand.

 

Uitzonderingen

Voor de subsidies komen niet in aanmerking:

 • Panden jonger dan 10 jaar en dus ook nieuwbouw die moet voldoen aan de normen van de Vlaamse EPB-regelgeving;
 • Gok-en speelzalen;
 • Automatenshops;
 • Seks/nachtclubs;
 • Panden in gebruik door een managementvennootschap;
 • Panden die door een villavennootschap geheel of gedeeltelijk worden afgestaan (ter beschikking gesteld) aan de bedrijfsleider(s);
 • Leegstaande panden die worden gerenoveerd voor een functie die niet in aanmerking komt.

 

 

Procedure

Gemakkelijk en snel: online

 • Vul online het webformulier in en laat je begeleiden naar de invulvelden die je specifiek nodig hebt.
 • Laad ALLE bewijsstukken op.
 • Op het einde krijg je een bevestiging van je aanvraag.
 • Heb je online ondertekend, dan is je aanvraag doorgestuurd.
 • Heb je gekozen om niet online te ondertekenen, print dan de pdf met de samenvatting van je aanvraag af, plaats er je handtekening op en verzend ze naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Klassiek, minder snel en papiervretend

 • Druk het aanvraagformulier onderaan deze pagina af en vul het in. Of vraag het aan via milieuenklimaat@stad.gent.
 • Voeg ALLE bewijsstukken toe.
 • Verzend je volledige aanvraag in een voldoende gefrankeerde enveloppe naar het College van Burgemeester en Schepenen, t.a.v. de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1 te 9000 Gent.

De Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de aanvraag, adviseert het College van Burgemeester en Schepenen en rapporteert de beslissing aan de aanvrager.

 

Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor ondernemingen voor de periode 2019-2022