Milieuvriendelijke voertuigen: ook Stad Gent doet mee

Stad Gent rijdt milieuvriendelijk met elektrische en CNG-wagens. Denkt u er ook aan om een milieuvriendelijke wagen te kopen?

Elk voertuig heeft een impact op het milieu. In de eerste plaats door de emissies bij het rijden, maar ook door de productie en distributie van de brandstof en van het voertuig zelf. Wegverkeer draagt daardoor bij aan luchtvervuiling, klimaatverandering en geluidshinder. Gelukkig bestaan er ook milieuvriendelijke alternatieven. Voorbeelden hiervan zijn elektrische, hybride en CNG-voertuigen. Ook Stad Gent zet in op het gebruik van deze schonere voertuigen.

Wat is een milieuvriendelijk voertuig?

Milieuvriendelijke voertuigen rijden op elektriciteit, aardgas of waterstof. Ze zorgen voor een betere luchtkwaliteit, minder CO2-uitstoot en minder geluidsoverlast. Een handig overzicht van de verschillende beschikbare technologieën vindt u hier.

Om de milieu-impact van voertuigen overzichtelijk en vergelijkbaar te houden, geeft Vlaanderen aan elke wagen een score voor de totale milieu-impact. Dit is de Ecoscore. Hoe hoger de score, hoe milieuvriendelijker de wagen. Hier vindt u een vergelijking van de milieu-impact van de verschillende soorten milieuvriendelijke voertuigen.

De verschillende technologieën hebben daarnaast elk hun eigen voor- en nadelen.

Het wagenpark van Stad Gent

Al in 1999 kocht Stad Gent de eerste elektrische stadsauto’s aan. Ondertussen rijdt 10% (55 wagens) van de stadsvloot elektrisch. Sinds 2015 worden 2 elektrische voertuigen gedeeld met het publiek.

Naast elektrische voertuigen zet Stad Gent ook in op CNG-voertuigen. CNG is de meest milieuvriendelijke fossiele brandstof die er momenteel is. CNG-voertuigen kunnen echter probleemloos overschakelen op biogas of synthetisch gas dat geproduceerd wordt met groen waterstofgas. In 2013 kocht de Stad de eerste CNG-wagens aan. Je kunt ze herkennen aan het CNG-logo. Ondertussen telt het wagenpark van de stad 16 CNG-wagens en een stille CNG-vrachtwagen met hybride kraan en containersysteem. Tegen eind 2018 komen er nog 11 CNG vrachtwagens en 4 CNG bussen bij.

Door in te zetten op milieuvriendelijke voertuigen, doordacht mobiliteitsmanagement en milieuvriendelijk rijgedrag daalt de milieu-impact van de stadsvloot. Dit moet onder meer zorgen voor een brandstofbesparing van 15% tijdens de legislatuur 2013-2018.

Een milieuvriendelijk voertuig kopen

Overweegt u zelf een milieuvriendelijke wagen te kopen? De website www.milieuvriendelijkevoertuigen.be van de Vlaamse overheid bevat een schat aan informatie om u te helpen bij uw keuze. Zo berekent u uw financieel voordeel met een eenvoudige rekentool, leest u alles over de Vlaamse premie en vindt u een overzicht van alle beschikbare milieuvriendelijke voertuigen. Bekijk ook de score voor de totale milieu-impact van uw wagen via www.ecoscore.be.

Fiscale voordelen

De aankoop van een milieuvriendelijke wagen is fiscaal interessant. Als particulier hebt u recht op een Vlaamse zero-emissiepremie tot 4000 euro bij de aankoop van een 100% elektrische wagen (op batterijen of brandstofcellen). Daarnaast krijgen milieuvriendelijke voertuigen (incl. plug-in hybrides en aardgaswagens) ook een vrijstelling voor de belasting op inverkeerstelling en voor de jaarlijkse verkeersbelasting.

Ook van Stad Gent krijgt u een eenmalige premie als u uw wagen deelt via een autodeelorganisatie (6000 euro voor een elektrische wagen en 1000 euro voor een CNG-wagen). Een bedrijf/organisatie die een publiek toegankelijke laadpaal plaatst, krijgt van Stad Gent een subsidie van 1000 euro per laadpaal.

Tank- en oplaadfaciliteiten

Verschillende websites geven een actueel overzicht van de beschikbare waterstoftankstations, CNG-tankstations en publieke laadpunten in België. Het aantal van deze tankstations en laadpunten in België is nog vrij beperkt. Daar komt echter verandering in. Op Vlaams niveau is afgesproken om tegen 2020 7400 elektrische laadpunten, 300 CNG-tankstations en 20 waterstofstations te voorzien. Lees hier meer over het Vlaamse actieplan.