Standaertsite vergroening

We maken Gent 100% klimaatrobuust

Door vergroenen, ontharden en openleggen van waterlopen maken we de stad bestand tegen extreme regenval en lange droogteperiodes.

Het klimaat verandert. Om Gent zo goed mogelijk voor te bereiden op die extreme weersomstandigheden, moet onze stad een grote spons worden. Door pleinen, parken, tuinen en straten te vergroenen en ervoor te zorgen dat het water de bodem in kan, zorgen we voor meer verkoeling in de stad en helpen we om droogte en wateroverlast tegen te gaan. Zo blijft het - ook tijdens een hittegolf of wanneer het heel hard regent  - aangenaam, gezond en veilig wonen in onze stad.

 

Meer groen in de stad

Meer wijkparken, vijf groenpolen en acht groenklimaatassen brengen verkoeling doorheen de stad. Ook buurten en straten vergroenen: almaar meer Gentenaars, bedrijven en organisaties kiezen voor een geveltuin, groendak of groene voortuin. Al die maatregelen zorgen ervoor dat Gent tegen 2030 klimaatrobuust is: een stad die beter bestand is tegen gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme regenval en lange droogteperiodes.

Verkoeling op openbare plaatsen

In een klimaatvriendelijke stad zorgen groen en water voor verkoeling, waardoor het stedelijk hitte-eilandeffect vermindert. Dat betekent dat verharde pleinen – waar mogelijk – plaats maken voor meer groen:  

  • Alle Gentenaren hebben een van de vijf groenpolen op fietsafstand : Parkbos , Vinderhoutse Bossen, Wonderwoud, Gentbrugse Meersen, Bourgoyen – Malem – Blaarmeersen – Sneppemeersen
  • Acht groenklimaatassen verbinden de omgeving en de 5 groenpolen met de (binnen)stad, aangename routes voor fietsers en voetgangers.
  • In 2025 telt maar liefst 78 wijkparken, ze bevinden zich op minder dan 400 meter van elke woning.
  • Waterlopen brengen groen tot in het centrum en zorgen voor verkoeling. In Gent vergroenen we de oevers. Waterlopen die gedempt werden, worden in ere hersteld.
  • Bij de heraanleg van straten en pleinen gaan we voor minder verharding en meer bomen , plantvakken of waterzones.

Verkoeling in huis en tuin

Vergroenen doen we niet alleen. Almaar meer Gentenaars en Gentse bedrijven kiezen voor een groendak, een geveltuin of een groene voortuin. In 2020 vroegen maar liefst 976 Gentenaars een geveltuin aan en werd er maar liefst 10.698 m² groendak gesubsidieerd. Zo komt de teller op een totaal van 4.402 Gentse geveltuinen. In 2020 kwamen daar ook nog 12 groenslingers en 118 straattuinen in buurtbeheer bij.

Meer groen houdt de hitte buiten op warme dagen, zorgt voor een tuin vol leven en laat het regenwater opnieuw in de bodem dringen.