Stoep én tuin zonder pesticiden

Chemische bestrijdingsmiddelen tegen onkruid zijn slecht voor jouw gezondheid en het milieu. Hoe vermijd je ze?

Inhoud:

Breng pesticiden naar het recyclagepark

De Stad Gent gebruikt sinds 2009 helemaal geen pesticiden meer.
Help je ook mee onze stad pesticidenvrij te maken?
Maak komaf met jouw ongebruikte restjes pesticiden en breng ze gratis naar één van de Gentse recyclageparken.

Het is heus niet zo ongewoon om andere effectieve middeltjes te gaan gebruiken.
Deze infografiek toont dat ruim de helft van de Vlamingen kiest voor alternatieven.
Doe mee! Verder op deze pagina vind je tips om jouw stoep en tuin proper te houden.

Geen glyfosaat meer

Sinds juli 2017 is er een verbod op producten waarin glyfosaat zit. Bij deze chemische stof bestaat een ernstig risico voor jouw gezondheid en het milieu. Het meest bekende commerciële product is Roundup.
Je mag het echt nergens gebruiken: niet op de oprit, stoep en zelfs niet in jouw achtertuin.
Denk eens aan de kinderen die in de tuin spelen en uw huisdier dat er op ontdekkingstocht gaat. Misschien teel je er groenten, fruit en kruiden. Een schone bodem in eigen tuin is zeer belangrijk.

Hou uw stoep proper

Als Gentenaar ben je verplicht jouw stoep proper te houden. Dat wil zeggen dat hij vrij moet zijn van onkruid. Gebruik hiervoor geen pesticiden, anders riskeer je een GAS-boete.
Lees zeker verder voor praktische tips om het zonder pesticiden te doen.

Tips om jouw tuin en stoep onkruidvrij te houden

In jouw tuin

 • Zet best de juiste planten op de juiste plaats.
 • Bedek de bodem door het planten van bodembedekkers, uitstrooien van verhakseld hout en door bladeren te laten liggen.
 • Verwijder het onkruid door te wieden.

Te veel ongewenste plantjes in de moestuin? Stel jouw vraag direct op het online moestuinloket moestdazo van Stad Gent.

Op jouw stoep/oprit

 • Veeg regelmatig zodat zaden de kans niet krijgen te ontkiemen in zand en organisch materiaal. Ook jonge plantjes krijg je makkelijk weg met een harde borstel.
 • Wied regelmatig de jonge plantjes of begiet ze met heet water (bv. kookvocht).
 • Als de voegen leeg komen, vul ze dan opnieuw met zeezand of onkruidwerend voegzand dat je vindt bij de doe-het-zelf-zaak.
 • Losliggende tegels in de stoep kan je melden bij Gentinfo. De herstelling gebeurt door de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen van de Stad Gent.

Meer tips vind je in de bestrijdingsgids op de website zonder is gezonder.

Slecht voor het milieu

Chemische bestrijdingsmiddelen of pesticiden (producten tegen schimmels, algen, planten en dieren) vormen een gevaar voor mens en milieu:

 • De productie van bestrijdingsmiddelen is zeer milieuonvriendelijk en er ontstaat veel chemisch afval.
 • Slechts een zeer klein deel van het bestrijdingsmiddel (gemiddeld 20%) bereikt de schadelijke organismen. De rest (zo’n 80%) doodt of beschadigt andere planten en dieren.
 • Als je bestrijdingsmiddelen gebruikt, heb je veel kans ongewenst zelf een deel binnen te krijgen.
 • Bestrijdingsmiddelen komen in het milieu terecht en vervuilen dan de bodem, het grond- en oppervlaktewater en de lucht. Bestrijdingsmiddelen worden meestal zeer traag afgebroken in het milieu.
 • Pesticiden vormen een grote bedreiging voor de bijen en de hommels, de bestuivers in onze voedselproductie. Pesticiden zorgen ervoor dat hun immuniteit achteruit gaat, waardoor ze vatbaarder zijn voor ziekten en parasieten. Ook door opstapeling van gifstoffen in hun lichaam worden ze ziek en kunnen ze sterven. Hun biotopen worden minder divers, waardoor ze minder voedsel vinden.
 • Uiteindelijk komen bestrijdingsmiddelen in onze voedselketen terecht. Bestrijdingsmiddelen geven aanleiding tot kanker en hormoonverstoringen bij de mens.
 • Ook zout of bleekwater zijn uit den boze om het onkruid op jouw stoep te lijf te gaan. Deze stoffen zijn niet milieuvriendelijk en brengen evengoed schade toe aan de natuur, de bodem en het grondwater.

Lees over de gevolgen voor de gezondheid.

Kunstmeststoffen

Kunstmeststoffen rijken de bodem en zo ook het oppervlakte- en grondwater aan, oa. met nitraten en fosfaten. Beperk daarom het gebruik van kunstmeststoffen. Gebruik enkel organische meststoffen. Jouw zelfgemaakte compost bijvoorbeeld is ideaal als bodemverbeteraar in jouw siertuin of moestuin. Maak je zelf bokashi? Ook goed!

Zo help je ook mee aan een schone bodem in Gent. Bedankt hiervoor!