Hoe kan je zelf mee zorg dragen voor funerair erfgoed?

Wil je een bijzonder grafmonument? Vind je het ook jammer dat historisch waardevolle graven staan te verkommeren? Je kan zelf mee de prachtige Gentse begraafplaatsen in stand te houden.