begraafplaats Drongen

Openbare werken op de begraafplaatsen

De Gentse begraafplaatsen evolueren gaandeweg naar parkbegraafplaatsen. Werken zijn daarvoor vaak noodzakelijk.

 

Begraafplaats van Drongen

De komende jaren wordt de begraafplaats uitgebreid. Op het perceel dat aansluit bij de huidige begraafplaats willen we de mogelijkheid geven om te kiezen voor natuurlijke begraafvormen in een natuurlijke omgeving. Bij natuurbegraven zijn persoonlijke herdenkingsmonumenten, zoals grafstenen, niet toegestaan. Het lichaam of de as wordt teruggeven aan de natuur.

Door deze uitbreiding laten we de bestaande begraafplaats ook beter aansluiten op de omgeving. Om dit te realiseren werden al werken uitgevoerd. 

Archeologisch onderzoek

Archeologen hebben tijdens een vooronderzoek sporen gevonden van een Romeinse nederzetting uit de Oudheid. Dit vergde verder archeologisch onderzoek, voor de geplande werken startten.

Na het archeologisch onderzoek: aanleg en beplanting

Na het archeologisch onderzoek werden de sleuven en putten gevuld en kan de natuur haar vrije gang gaan. Dat zorgt voor een grotere rijkdom aan planten, dieren en insecten.  Uiteraard zal de Groendienst ook met zorg instaan voor het beheer van de toekomstige nieuwe natuurlijke begraafplaats.

De zone waar Gentenaars kunnen kiezen voor natuurlijk begraven zal bestaan uit verschillende delen:

 • Naast de bestaande begraafplaats werden hoogstammige zoete kerselaars geplant, omgeven door een houtkant. In de boomgaard zal plaats zijn voor natuurlijke begraafvormen.
 • Naast de boomgaard zal plaats zijn voor het uitstrooien van assen.
 • Centraal, tussen de boomgaard en de strooiweide, richten we een plek voor herdenking en ontmoeting in. Een herdenkingsboom met een bank geeft de gelegenheid om er even tot rust te komen of even neer te zitten tijdens een ceremonie.
 • Houtkanten vormen een natuurlijke afscheiding tussen de begraafplaats en de omgeving. Ze zullen bestaan uit onder andere kweepeer, meidoorn, sleedoorn, liguster, hulst en rozen. Er wordt ook een afbakening van de begraafplaats gemaakt door middel van een uitgraving, die even diep is als de aansluitende grachten. Hierdoor zal deze, net zoals de grachten, in natte periodes onder water staan.

We geven wat al geplant werd kans om te groeien en in het najaar worden nog extra planten toegevoegd.

Begraafplaats van Gentbrugge 

Nu worden de paden en de riolering op de begraafplaats vernieuwd. De hoofdpaden worden vervangen door paden in uitgewassen beton. Andere paden worden dan weer vervangen door grindgazon. Dat is beter om regenwater in de bodem te laten insijpelen. Ook de riolering en de waterleidingen worden vernieuwd.
Zo zal het regenwater van het dak van de kerk gebruikt worden om de kraantjes op de begraafplaats van water te voorzien.

Langs de verharde paden zetten we zitbanken. Bij de heraanleg van de paden, zorgen we er ook voor dat de verschillende delen of pleinen van de begraafplaats beter toegankelijk worden. 

De werken gebeuren in verschillende fasen, we zorgen dat de begraafplaats steeds toegankelijk blijft voor bezoekers. 

Volgende werken worden uitgevoerd:

 • Verwijdering van de oude verharding, met uitzondering van een aantal paden die noodzakelijk zijn om de begraafplaats toegankelijk te houden.
 • Aanleg van een infiltratieriolering.
 • Maken van een opening in de muur naar het jaagpad.
 • Aanbrengen van de funderingslaag.
 • Regenwaterput voor 30m², die in de toekomst de kraantjes op de begraafplaats zal voorzien van water.
 • Afkoppelen van het vuil- en regenwater van de kerk.

Vanaf 6 april 2020 wordt de riolering ter hoogte van de ingang aan Gentbruggekouter heraangelegd. Via deze ingang is de begraafplaats dan niet toegankelijk, ook niet voor voetgangers en rouwstoeten. Je kan wel te voet binnen via de hoofdingang aan het Gentbruggeplein, via de poort aan Gentbruggeaard en via het jaagpad langs de Schelde.
Voor 6 april 2020 is de hoofdingang aan het Gentbruggeplein afgesloten. De andere ingangen blijven wel open voor bezoekers (te voet).

Voor een rolstoel tijdens een afscheidsmoment kan via de begrafenisondernemer gezorgd worden.

Het einde van de werken is voorzien rond eind oktober 2020.

Begraafplaats van Ledeberg

De hoofdingang van de begraafplaats van Ledeberg is afgesloten vanaf 15 augustus 2020. We restaureren de metalen poort. De werken duren minstens tot eind september 2020. De begraafplaats blijft wel toegankelijk via de andere ingang aan de Hundelgemsesteenweg.

Begraafplaats van Sint-Kruis-Winkel

Vanaf eind augustus 2020 wordt de zone met de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog heraangelegd. Er komt een gezamenlijk gedenkteken in Cortenstaal, een weervast en stevig materiaal. De namen van de overledenen worden erin uitgesneden. De stenen van de bestaande gedenktekens worden hergebruikt om een verharding aan te leggen. De overledenen zelf behouden hun rustplaats. 

Begraafplaats van Oostakker

De parking en de paden op de begraafplaats van Oostakker werden heraangelegd. Er werd in de grasvoegen op de begraafplaats en op de grasdallen op de parkeerplaatsen gras ingezaaid. Dat moet de kans krijgen om te groeien. 

De bestaande poort is beschadigd en zal hersteld worden. Erna wordt ze opnieuw geplaatst. 

Op de begraafplaats wordt vanaf 18 juni 2020 ook een nieuw urnenveld aangelegd. De bestaande grondgraven in deze zone blijven behouden.
 

Westerbegraafplaats

Op de Westerbegraafplaats achteraan (tussen de ingang aan het Westerringspoor en die aan de Leliestraat) wordt een zone omgevormd tot een bosrijkere zone.

Dit deel van de begraafplaats zal er de komende jaren anders uitzien:

 • Een deel van deze zone werd geplagd. Plaggen is de bovenste laag  begroeiing, gras in dit geval, afschrapen. Door te plaggen, creëren we groene plekken op een natuurlijke manier. Zo geven we planten die er spontaan groeien de kans zich te ontwikkelen.
 • Andere delen werden dan weer aangeplant.
 • Nog andere delen waar gras groeit, blijven gewoon behouden.

We zorgen er op deze manier voor dat deze plek er natuurlijker zal uitzien. We raken niet aan de bestaande graven of gedenkvormen. 

We geven het groen nu, na de werken, de kans om te groeien en we laten de natuur nu zijn gang gaan. Enkel de ongewenste planten (invasieve exoten) worden verwijderd. Rond de bestaande graven en de paden naar de graven blijven we maaien.

Nieuw beheerplan voor Westerbegraafplaats

De Stad Gent werkt aan een nieuw beheerplan voor de Westerbegraafplaats. Een nieuwe langetermijnvisie over de inrichting en het beheer van de begraafplaats.

Het beheerplan komt er onder andere door overleg met buurtbewoners. Een eerste overlegmoment met de buurt vond plaats op 13 juni 2017 en ging over:

 • Rouwen en erfgoed
 • Voorzieningen en rouwstoet
 • Groen en gedenkvormen
 • Toegankelijkheid en recreatie

Op 18 februari 2018 vond ook een infowandeling plaats waarbij buurtbewoners hun zeg konden doen.

Een externe specialist en architect maakten een inventaris en onderhoudsplan op voor het funerair en bouwkundig erfgoed. Een extern bureau buigt zich over de signalisatie. Het beheerplan ligt ter goedkeuring bij Onroerend Erfgoed (Vlaanderen).

Zuiderbegraafplaats

De ingang aan de Ottergemsesteenweg werd heraangelegd, alsook de paden op de begraafplaats. Die werden grotendeels vervangen door gras. Binnenkort worden nog extra planten gezet.

Begraafplaats van Sint-Amandsberg

Recent werden de urnenmuren achteraan op de begraafplaats van Sint-Amandsberg (Campo Santo in de volksmond) vernieuwd.