Openbare werken op de begraafplaatsen

De Gentse begraafplaatsen evolueren gaandeweg naar parkbegraafplaatsen. Werken zijn daarvoor vaak noodzakelijk.

Begraafplaats van Afsnee

In het najaar van 2019 renoveert de Stad Gent de steunberen naast de hoofdingang van de kerk. De werken starten op 23 september 2019 en zijn afgerond voor eind oktober 2019. De begraafplaats blijft toegankelijk. De kerk zal gesloten zijn tijdens de werken.
 

Begraafplaats van Drongen

De komende jaren wordt de begraafplaats uitgebreid. Op het perceel dat aansluit bij de huidige begraafplaats willen we de mogelijkheid geven om te kiezen voor natuurlijke begraafvormen in een natuurlijke omgeving. Bij natuurbegraven zijn persoonlijke herdenkingsmonumenten, zoals grafstenen, niet toegestaan. Het lichaam of de as wordt teruggeven aan de natuur.

Door deze uitbreiding laten we de bestaande begraafplaats ook beter aansluiten op de omgeving. Om dit te realiseren zullen de komende maanden werken worden uitgevoerd. De bestaande begraafplaats blijft toegankelijk voor bezoekers.

Archeologisch onderzoek

Archeologen hebben tijdens een vooronderzoek sporen gevonden van een Romeinse nederzetting uit de Oudheid. Dit vergt verder archeologisch onderzoek, voor de geplande werken starten.

Tijdens het archeologisch onderzoek worden eerst planten verwijderd en enkele sleuven en putten gegraven. De opgravingen gebeuren in verschillende fasen. Deze werken starten op 7 oktober 2019 en duren minstens een maand.

Na het archeologisch onderzoek: aanleg en beplanting

Eens het archeologisch onderzoek voltooid is, worden de sleuven en putten gevuld en kan de natuur haar vrije gang gaan. Dat zorgt voor een grotere rijkdom aan planten, dieren en insecten.  Uiteraard zal de Groendienst ook met zorg instaan voor het beheer van de toekomstige nieuwe natuurlijke begraafplaats.

De zone waar Gentenaars kunnen kiezen voor natuurlijk begraven bestaat uit verschillende delen:

 • Naast de bestaande begraafplaats worden hoogstammige zoete kerselaars geplant, omgeven door een houtkant. In de boomgaard zal plaats zijn voor natuurlijke begraafvormen.
 • Naast de boomgaard zal plaats zijn voor het uitstrooien van assen.
 • Centraal, tussen de boomgaard en de strooiweide, richten we een plek voor herdenking en ontmoeting in. Een herdenkingsboom met een bank geeft de gelegenheid om er even tot rust te komen of even neer te zitten tijdens een ceremonie.
 • Houtkanten vormen een natuurlijke afscheiding tussen de begraafplaats en de omgeving. Ze zullen bestaan uit onder andere kweepeer, meidoorn, sleedoorn, liguster, hulst en rozen. Er wordt ook een afbakening van de begraafplaats gemaakt door middel van een uitgraving, die even diep is als de aansluitende grachten. Hierdoor zal deze, net zoals de grachten, in natte periodes onder water staan.

Begraafplaats van Gentbrugge 

Bloembakken

Op de begraafplaats worden vanaf september 2019 de bloembakken die buiten de concessie vallen verwijderd door de Groendienst. Dit gebeurt om werken te kunnen uitvoeren die de stabiliteit van de kelders garanderen en om het gras tussen de grafmonumenten goed te kunnen onderhouden. De wegname van de bloembakken werd voorafgaand gecommuniceerd op de begraafplaats zelf. De vrijgekomen zones worden ingezaaid met gras en onderhouden door de Groendienst.

Heraanleg paden, riolering en waterleiding

Begin 2020 worden de paden op de begraafplaatsen vernieuwd. De hoofdpaden worden vervangen door paden in uitgewassen beton. Andere paden worden dan weer vervangen door grindgazon. Dat is beter om regenwater in de bodem te laten insijpelen. Ook de riolering en de waterleidingen worden vernieuwd.
Zo zal het regenwater van het dak van de kerk gebruikt worden om de kraantjes op de begraafplaats van water te voorzien.

Langs de verharde paden zetten we zitbanken. Bij de heraanleg van de paden, zorgen we er ook voor dat de verschillende delen of pleinen van de begraafplaats beter toegankelijk worden. 

De werken gebeuren in verschillende fasen, we zorgen dat de begraafplaats steeds toegankelijk blijft voor bezoekers. 
 

Begraafplaats van Mariakerke

In de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk wordt verwarming en sanitair geïnstalleerd en de riolering vernieuwd. Omdat er ondergrondse leidingen aangebracht moeten worden, is er eerst een voorbereidend archeologisch onderzoek nodig. Daarvoor worden in de omgeving van de kerk sleuven gegraven vanaf 6 mei 2019. De hoofdingang aan het Mariakerkeplein en de kerk blijven toegankelijk tijdens het archeologisch onderzoek. Deze werken duren ongeveer 3 weken.

Tijdens de werken aan de kerk zelf, die erna starten, is de kerk gesloten. In totaal duren de werken 55 werkdagen. Na de werken aan de kerk worden de groenzones hersteld.

 

Begraafplaats van Mendonk

Vanaf 6 mei 2019 worden graafwerken uitgevoerd om een nieuwe verwarmingsinstallatie te plaatsen in de kerk. De ingang van de begraafplaats blijft toegankelijk. De voorziene termijn voor deze werken is 60 werkdagen.

 

Begraafplaats van Oostakker

Van 18 november tot en met kerst 2019 is de Bredestraat in Oostakker niet toegankelijk voor wagens, omwille van rioleringswerken. Te voet kan je wel door de straat. De begraafplaats blijft bereikbaar tijdens een begrafenis. Deze werken maken deel uit van collectorwerken van Aquafin aan de Kennedylaan en de heraanleg van de Bredestraat.

De parking en de paden op de begraafplaats van Oost
akker werden heraangelegd. Er werd in de grasvoegen op de begraafplaats en op de grasdallen op de parkeerplaatsen gras ingezaaid. Dat moet de kans krijgen om te groeien. Daarom is de parking tijdelijk afgesloten. U kunt parkeren in de Bredestraat, bij een bezoek aan de begraafplaats. Er is wel een doorgang zodat voetgangers en fietsers wel vlot tot aan de begraafplaats geraken.

De bestaande poort is beschadigd en zal hersteld worden. Erna wordt ze opnieuw geplaatst. De Groendienst beplant de plantvakken aan de ingang van de begraafplaats in de winter (2019-2020).
 

Begraafplaats van Sint-Amandsberg

In juli en augustus 2019 werden achteraan de begraafplaats, aan de kant van de Grondwetlaan, werken uitgevoerd:

 • Bij het columbarium werden de nissen en afdekstenen vervangen. In oktober wordt het volledige columbarium nog opgekuist. De verharding wordt ook nog heraangelegd. Deze werken worden pas na Allerheiligen en Allerzielen uitgevoerd, waardoor in deze drukke periode het columbarium toegankelijk blijft.
 • Bij het bestaande urnenveld zijn de steentjes vervangen door gras.
 • Een nieuw urnenveld werd aangelegd tussen de bestaande grondgraven. De grondgraven blijven behouden. De omgeving is ingezaaid met gras. Dit heeft nog even tijd nodig om de herstellen.
 • De niet-gebruikte urnenmuren die aan de kant stonden, dienden om het columbarium te vernieuwen. De bestaande haag achter de urnenmuren wordt laag tegen de grond gesnoeid waardoor ze van onderuit kan herstellen en groeien.
   

Westerbegraafplaats

Op de Westerbegraafplaats achteraan (tussen de ingang aan het Westerringspoor en die aan de Leliestraat) wordt een zone omgevormd tot een bosrijkere zone.

Dit deel van de begraafplaats zal er de komende jaren anders uitzien:

 • Een deel van deze zone werd geplagd. Plaggen is de bovenste laag  begroeiing, gras in dit geval, afschrapen. Door te plaggen, creëren we groene plekken op een natuurlijke manier. Zo geven we planten die er spontaan groeien de kans zich te ontwikkelen.
 • Andere delen worden dan weer aangeplant.
 • Nog andere delen waar gras groeit, blijven gewoon behouden.

We zorgen er op deze manier voor dat deze plek er natuurlijker zal uitzien. We raken niet aan de bestaande graven of gedenkvormen.

Nieuw beheerplan voor Westerbegraafplaats

De Stad Gent werkt aan een nieuw beheerplan voor de Westerbegraafplaats. Een nieuwe langetermijnvisie over de inrichting en het beheer van de begraafplaats.

Het beheerplan komt er onder andere door overleg met buurtbewoners. Een eerste overlegmoment met de buurt vond plaats op 13 juni 2017 en ging over:

 • Rouwen en erfgoed
 • Voorzieningen en rouwstoet
 • Groen en gedenkvormen
 • Toegankelijkheid en recreatie

Op 18 februari 2018 vond ook een infowandeling plaats waarbij buurtbewoners hun zeg konden doen.

Een externe specialist en architect maakten een inventaris en onderhoudsplan op voor het funerair en bouwkundig erfgoed. Een extern bureau buigt zich over de signalisatie. Het beheerplan ligt ter goedkeuring bij Onroerend Erfgoed (Vlaanderen).

Zuiderbegraafplaats

De ingang aan de Ottergemsesteenweg is heraangelegd.  De plantvakken zijn voorlopig ingezaaid en worden in het najaar van 2019 of het voorjaar van 2020 beplant met bloemrijke planten en een vrij uitgroeiende boom.

Eind 2019 wordt de poort aan de Noendries geautomatiseerd, ze sluit dan automatisch als de begraafplaats sluit. Daarvoor moet aan de Noendries eerst nog een bijkomende elektriciteitskast gezet worden.
In de winter van 2019-2020 worden ook nog extra planten gezet door de Groendienst.