2021 'eeuwigdurende' concessies vervallen

In 1971 besliste de overheid om de eeuwigdurende concessies om te zetten naar vijftigjarige concessies. Vandaag zijn ze aan hernieuwing toe.

1971: eeuwigdurende concessies worden vijftigjarige concessies

Tot 1971 gold in ons land de eeuwigdurende grafrust. Maar over de jaren heen werd het alsmaar moeilijker om nabestaanden op te sporen die de verantwoordelijkheid konden dragen om voor een grafteken te zorgen. Dat leidde tot verval en verwaarlozing op onze begraafplaatsen, vooral bij keldergraven. Het stadsbestuur kon echter die zorgtaak wettelijk gezien niet op zich nemen zolang er geen gevaar heerste. Daarom besliste de federale overheid in 1971 om voor deze graven een in tijd afgebakende concessie te creëren, zonder de families onrechtmatig hun bezittingen af te nemen. De oplossing was om eeuwigdurende concessies om te zetten naar concessies van vijftig jaar.
In 1971 werden zo heel wat eeuwigdurende concessies omgezet naar concessies met een duurtijd van 50 jaar. Die kunnen om de vijftig jaar zonder vergoeding hernieuwd worden. Nieuwe eeuwigdurende concessies konden vanaf dat moment uiteraard niet meer aangegaan worden.

Een grote oefening

In 2021 staat de Stad Gent voor een grote oefening: voor 2021 graven vervalt de vijftigjarige concessie. Het opsporen van concessiehouders en nabestaanden om hen de vraag te stellen deze concessies te vernieuwen, is geen eenvoudige taak.
Om die reden zullen de graven waarop dergelijke concessie rust niet enkel opgenomen worden in een register dat aan de ingang van de Gentse begraafplaatsen ter inzage ligt, maar ook een speciaal kenteken krijgen dat aangeeft dat de concessie vernieuwd kan worden.

De vernieuwing van de grafconcessie voor de komende 50 jaar is gratis. De persoon die de concessie aangaat, verbindt zich er echter wel toe om gedurende de concessieperiode de zorg voor het graf op zich te nemen.

Geen nieuwe concessionaris?

Worden concessies niet vernieuwd, dan wordt het grafteken eigendom van de Stad Gent. Vanaf dat moment is het dan ook de verantwoordelijkheid van de Stad om het grafteken te onderhouden.

Maar de zorg voor honderden graftekens is voor de Stad geen evidentie. Voor de graftekens waarvoor de eeuwigdurende concessie niet verlengd werd, gaat het stadsbestuur daarom op zijn beurt op zoek naar burgers die ze onder hun hoede willen nemen, zonder dat ze daarvoor een concessie dienen aan te gaan. Dit kan in de vorm van vrijwilligerswerk, hergebruik of peterschap. Heemkundige kringen worden ook aangeschreven. Wanneer graven geen concessionaris vinden en geen erfgoedwaarde hebben, kan de Stad beslissen deze te verwijderen om zo plaats te maken voor een nieuwe invulling van het terrein.

Ondersteuning om zorg te blijven dragen voor oudere graven

Zowel de Stad Gent, als de Provincie Oost-Vlaanderen voorzien subsidies voor het herstellen en onderhouden van dergelijke graven.

 

Meer info

Wie een vermoeden heeft nabestaande te zijn van een concessionaris of een concessie wil verlengen of overnemen, neemt contact op met de Dienst Burgerzaken – Overlijden:

09 266 72 60, overlijdens@stad.gent