DSC01535.JPG

Wat doet de Stad Gent met dood hout?

Dat mag vaak in het park blijven. Soms wordt het een speelelement of kunstwerk.

Bomen spelen een belangrijke rol in de stad. De Stad Gent geeft ze van bij de aanplant de maximale kansen om goed uit te groeien. De bomen in parken en straten krijgen ook een duurzaam beheer dat erop gericht is ze zo lang en zo gezond mogelijk te houden.

Toch moet de Stad soms ingrijpen en een boom kappen. Een belangrijk element bij de beoordeling of er wel of niet gekapt moet worden, is de veiligheid voor de omgeving.

Bron van leven

Meer en meer wordt ervoor gekozen om dode bomen niet te kappen. Dood hout is immers zelf een bron van leven. Tal van schimmels, dieren en planten vinden er een voedingsbodem en zetten het dode hout om in nieuwe biomassa. Als er voldoende garanties zijn dat de dode boom geen gevaar oplevert voor de bezoeker of de omgeving, mag hij dus blijven staan. Stammen en dode takken mogen op veel plaatsen ook gewoon blijven liggen. Zo kunnen ze hun rol in de kringloop blijven vervullen.

Ook kiezen we steeds vaker voor een ecologische velling. Hierbij zagen we de boom op een hoogte van 4 à 5 m af zodat deze veilig blijft en toch nog kan deelnemen aan de ecologische kringloop.

Nieuwe bestemming

Als de Stad bomen snoeit, kapt of velt en de stammen of takken weghaalt, dan gebeurt daar het volgende mee:

  • Meer en meer wordt dood hout gebruikt als zit- of speelelement in het openbaar groen. Het wordt ook aangewend voor de afbakening van terreinen.
  • De Groendienst krijgt vaak vragen voor takken of stammen. Meestal komen die van scholen, maar soms ook van individuele personen of kunstenaars. Op vragen van Gentse stadsscholen die kaderen binnen de inrichting van avontuurlijke en groene speelplaatsen of de aanleg en afbakening van moestuintjes, … wordt zoveel mogelijk ingegaan. De vraag overstijgt momenteel ruimschoots het aanbod.
    Vragen van kunstenaars worden individueel bekeken. Als er geen puur commerciële belangen mee gepaard gaan, kan een overeenkomst worden gesloten. Een voorbeeld daarvan is de beuk die bewerkt werd tot een kunstwerk en zolang de veiligheid het toeliet, centraal in de Baudelohof bleef staan. Ook een dode boom langs de vijver in het Muinkpark toverde een kunstenaar 2 jaar geleden om tot een kunstwerk.
  • De stammen van gevelde bomen met een diameter groter dan 30 cm worden verzameld en op regelmatige tijdstippen openbaar verkocht. De openbare verkoop wordt via diverse kanalen bekendgemaakt. Wie geïnteresseerd is in de aankoop van stamhout kan zich hiervoor opgeven bij de Groendienst en wordt dan van de openbare verkoop op de hoogte gebracht.
  • Stammen en takken van gevelde bomen met een diameter kleiner dan 30 cm, worden meestal verhakseld en her en der als bodembedekking gebruikt.