DSC01535.JPG

Bomenplan van de Stad Gent

Waar planten we straatbomen? Voor welke bomen kiezen we? Hoe houden we onze bomen in goede gezondheid? Gent wil een duurzaam bomenbestand.

De Stad Gent telt ruim 56.000 bomen. Ze staan langs straten, waterwegen, pleinen en in parken. Ze maken een belangrijk deel uit van de stedelijke groenstructuur.

Bomen spelen een belangrijke rol in een stad. Ze leveren schaduw en verkoelen de stenige ruimte. Ze zorgen voor de opvang van fijn stof. Bomen brengen natuur in de stad en geven voedsel, nest- en leefruimte aan tal van dieren. Ze hebben vaak een historische betekenis en een grote impact op het stadslandschap. Om al die redenen hecht de Stad Gent groot belang aan bomen.

Bomen vragen ruimte, zowel boven als onder de grond. In een stad is de beschikbare ruimte schaars. Ze wordt ook geclaimd voor bebouwing, wegenis, nutsleidingen, water en groen, …

Straatbomenplan

Met haar bomenplan wil de Stad Gent de nodige aandacht geven aan bomen in de publieke ruimte. Het bomenplan zet op een planmatige en duurzame wijze de bakens uit voor de toekomst van individueel beheerde bomen. Het plan focust zowel op het behouden van het huidige bomenbestand als op het uitbreiden ervan.

Dit plan zoomt in op de ‘individueel beheerde bomen’ (hoofdzakelijk ca. 34.000 straatbomen). De ongeveer 22.000 bomen in bossen en parken komen hier niet aan bod, maar wel in het beheerplan voor het bos of park.

 

Lees hoe de Stad werkt aan een duurzaam bomenbestand

Bomenplan van de Stad Gent PDF (872.15 KB)