Gentbrugse Meersen: 1 park, 3 delen

De Gentbrugse Meersen bestaat uit 3 delen: de neus, het zuidelijk deel en het noordelijk deel, elk met een eigen karakter.

Neus van de Gentbrugse Meersen

Dit deel van de groenpool ligt te midden van de woonwijken. Hier ligt de klemtoon op recreatie. Kom er maar sporten, spelen, tuinieren, picknicken, een babbeltje doen met de buren en nog veel meer.

Ingang aan de Braemkasteelstraat

Ter hoogte van de Braemkasteelstraat vind je de hoofdingang, gemarkeerd door een hoog wit hekwerk. De ingang is vlot te bereiken met de fiets, het openbaar vervoer of de auto.

Vertrekpunt van 2 wandelpaden

Hier vertrekken twee hoofdpaden die je dieper in de Gentbrugse Meersen leiden. Hoe dichter je bij de Schelde komt, hoe meer natuur en bos je ziet. De wandelpaden vertakken in zijpaadjes waarlangs je alle hoeken en kanten van het park kan ontdekken. Ze zorgen voor een vlotte verbinding naar de zones aan de andere kant van de autostrade.

Onder 'wandelen in de Gentbrugse Meersen' vind je een plannetje van het blotevoetenpad, een overzichtsplan van de Gentbrugse Meersen en een wandelboekje.

Extra bos en moeras

In de noordelijke rand van dit deelgebied was al veel bos. In de zuidelijke rand kwam er bos bij. Het Frans Tochpark en het Rattendalepark bleven behouden. Het Frans Tochpark kreeg wel een opknapbeurt.

Langs de Rietgracht werden moerasjes uitgegraven. Met die uitgegraven grond legden we een wandeldijk aan.

Zuidelijk deel van de Gentbrugse Meersen

Het zuidelijk deel van de Gentbrugse Meersen is bijna 100 ha groot. Het is het gebied ten zuiden van de autosnelweg E17.

Hier voeren natuur en bosontwikkeling de boventoon. Je vindt er moerassen, bloemenrijke graslanden en veel nieuw bos. Het zuidelijk deel van de Gentbrugse Meersen is nu vooral bekend van het Geboortebos en het Vredesmonument. Ook de grazende koeien en het speelbos zijn trekpleisters.

Speelbos met gracht en avonturenparcours

Hoge beboste heuvels met wilgentunnels en zithoekjes vormen het speelbos. Daarlangs ligt een gracht met avonturenparcours. Je kan er kikkers spotten en van steen naar steen springen. Breng gerust een picknick mee want hier is genoeg te beleven voor een dagje speelplezier.

Geboortebos van 2008 tot 2018

Een van de bossen is het geboortebos. Van 2008 tot en met 2018 plantten ouders die een kindje kregen het bos aan. Ze plantten vooral inheemse boomsoorten. Bij de bossen staan ook monumenten met de namen van de kindjes die geboren werden. Vanaf 2019 wordt een nieuw geboortebos aangeplant in het Parkbos in Zwijnaarde.

Vredesmonument hart van vredesbos

Het vredesbos wordt niet aangeplant. Het mag via spontane ontwikkeling verbossen. Er middenin staat een vredesmonument. Het is een 8 meter hoge wapperende vlag. Dwars door de vlag loopt een wandelpad. Je kan het monument ook beklimmen voor een prachtig uitzicht over de Gentbrugse Meersen.

Natuurzone met grazende koeien

Tussen beide bossen ligt een natuurzone. Hier kunnen koeien naar hartelust grazen. Zij houden het landschap open zodat het uitzicht vanop de Schelde richting Kasteel Coninxdonck behouden blijft. Toch kunnen er zich beperkt bosjes en ruigtes ontwikkelen.

Ook tussen de autosnelweg en de Rietgracht viert de natuur hoogtij. Dit gebied staat een groot deel van het jaar onder water. Het trekt dus veel watervogels aan.

Hotspot voor planten en dieren

De Gentbrugse Meersen zijn nu al een hotspot voor bijzondere planten en dieren. We vonden er al 27 van de 94 soorten die we in Gent prioritair opvolgen. Het zijn planten en dieren waarvan een groot deel van de Vlaamse populatie in Gent leeft. In de Gentbrugse Meersen zien we bijvoorbeeld de visdief, kievit, ijsvogel en heel wat andere vogels.

Of zoogdieren zoals de bunzing, haas en hermelijn en vissen als de bittervoorn, paling en rivierprik. Ook enkele lieveheersbeestjes en oranjetipje en 3 soorten vleermuizen zijn hier al waargenomen. De Gentbrugse Meersen kunnen we dus nu al, zo kort na de inrichting, beschouwen als een hotspot voor natuur.

De komende jaren kijken we uit naar de komst van de Europese bever, de bruine kiekendief en planten zoals de stijve waterranonkel of loos blaasjeskruid. 

Noordelijk deel van de Gentbrugse Meersen

Het noordelijk deel is het derde deelgebied van de Gentbrugse Meersen. Het wordt geleidelijk aan ingericht.

Sporten in het groen

Op de gronden in eigendom van de Stad Gent worden wandellussen gesloten. De Stad kocht ook het vroegere terrein van de voetbalclub Racing Gentbrugge aan. Het ligt binnen een zone voor bos. Het terrein werd ontruimd en mag nu spontaan verbossen.

Intussen kreeg de sportcluster binnen de Oude Scheldemeander een herinrichting. Het resultaat is een hedendaags sportpark met ruimte voor voetbal, baseball, een BMX-parcours en street work-out. Verschillende sportclubs krijgen hier hun stekje. De sportcluster richt zich ook op de individuele en recreatieve sporter. Zo is een voetbalterrein toegankelijk voor buurtbewoners en is er een Finse piste voor al wie er wil komen lopen.

In samenwerking met Natuurpunt

In dit deelgebied werken de Stad en Natuurpunt samen aan de verdere realisatie van de groenpool. Natuurpunt kocht intussen ongeveer 17 hectare aan op het einde van Gentbruggekouter. Ook in de toekomst wil Natuurpunt verder gronden aankopen in de noordelijke Gentbrugse Meersen.

Partners en contact

Voor de Gentbrugse Meersen werkt de Stad Gent met verschillende partners samen, zoals met Natuurpunt, de volkstuinders van de Gentbrugse Meersen, de scouts Hubert De Bruyker en Krejo vzw.

Het project krijgt financiële steun van het Vlaamse Gewest en de provincie Oost-Vlaanderen.

Meer weten?